MDM a zakup mieszkania budowanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową

Coraz częściej trafiają do mnie klienci pytający o kredyty w ramach MDM. Ostatni klient pytał o możliwość otrzymania kredytu na lokal mieszkalny budowany przez spółdzielnię mieszkaniową. Na obecną chwilę, niestety z uwagi na specyficzne zapisy ustawy kredyt na taką inwestycję nie jest możliwy.

Kluczowe znaczenie ma etap inwestycji tj. czy jest dopiero realizowana czy ukończona i rozliczona.

Jeżeli mamy do czynienia z inwestycją w trakcie realizacji to problematyczne w MDM są zapisy w umowach przedwstępnych stosowane przez spółdzielnie mieszkaniowe dotyczące bliżej nieokreślonej ceny za lokal, która może ulec zmianie po jej całkowitym rozliczeniu. W tym przypadku Bank Gospodarstwa Krajowego może mieć uzasadnione uwagi co do zasadności zakwalifikowania klienta do progamu oraz wysokości wkładu własnego z którego chce skorzystać klient.  

Skontaktuj się z tym ekspertem

Zadzwoń: 509459997

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście