Baza Biura Informacji Kredytowe (BIK) - kto ma dostęp?

Dostęp do tych danych mają instytucje upoważnione, typu prokuratura, sądy oraz banki i SKOK-i współpracujące z BIK na zasadzie wzajemności. Oznacza to, że banki i SKOK-i, a więc instytucje ustawowo upoważnione do udzielana kredytów, mogą wysłać do BIK zapytanie tylko wówczas, jeśli regularnie przekazują do BIK informacje na temat zobowiązań swoich klientów.

Dostęp do informacji na temat Twojej historii kredytowej mogą mieć także podmioty finansowe spoza sektora bankowego, jeśli wyrazisz na to zgodę. Na przykład, jeśli będziesz starać się kredyt w  innej instytucji niż bank lub SKOK, ta instytucja może – wyłącznie na podstawie Twojej zgody – zwrócić się do BIK o udostępnienie danych na Twój temat w celu oceny ryzyka kredytowego.

Ty również masz dostęp do danych zgromadzonych na swój temat. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

Skontaktuj się z tym ekspertem

Zadzwoń: 697051183

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście