Kredyt w PLN czy walucie zagranicznej? Jaki jest bezpieczny?

W przypadku kredytów zaciąganych w PLN nie istnieje ryzyko kursowe, dlatego też kredytobiorcy nie muszą się obawiać zmiany wysokości rat spowodowanych zmianą kursów walutowych, np. Euro czy CHF. Istnieje natomiast możliwość zmiany oprocentowania kredytu, które wpływa na wysokość raty - jest to tzw. ryzyko stóp procentowych. Banki udzielają kredytów w oparciu o zmienną stopę procentową tzw. WIBOR. Jeżeli będzie rosło oprocentowanie bazowe (WIBOR) będzie także rosło oprocentowanie kredytu i wraz z tym miesięczna rata.

Poza tym kredyty walutowe obecnie proponowane ją wyłącznie osobom posiadającym dochody w walucie obcej.

Skontaktuj się z tym ekspertem

Zadzwoń: 697051183

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście