TAŃSZE KREDYTY .17 marca 2020 RPP obniżyła stopy procentowe dla PLN.

Kredyty będą tańsze ,oprocentowanie naszych lokat bankowych niższe.

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniu 17-03-2020 obniżyła stopy procentowe dla PLN.

Nastąpiła mocna obniżka stóp procentowych.

Najważniejszą dla rynku, kredytobiorców stopę referencyjną RPP obniżyła o 0,5% z 1,5% do 1,0%. A stopę lombardową aż o 1,0% z 2,5% do 1,5% w skali roku, stopa depozytowa została ustalona na poziomie 0,5% w skali roku.

Stopy procentowe w dół -co to oznacza dla konsumenta ,nas klientów banków ?

To oznacza ulgę dla kredytobiorców zadłużonych w PLN, raty obsługiwanych kredytów w PLN spadną  ,natomiast problem dla posiadających lokaty bankowe ,bowiem lokaty bankowe będą jeszcze niższe.

Dla kredytobiorców ,którzy maja kredyty hipoteczne w PLN  obniżenie podstawowej stopy procentowej o 0,5% oznacza spadek przeciętnej raty kredytu o kilkadziesiąt złotych miesięcznie .

Możemy to policzyć na konkretnym przykładzie ,załóżmy ,że Kredytobiorca zaciągnął kredyt hipoteczny  300 tys PLN na 30 lat z marżą na poziomie 2 %.

W takim przypadku cięcie stopy procentowej o 0,5% oznacza spadek miesięcznej raty kredytu z obecnych 1381 pln do 1297 pln .

Miesięcznie to daje oszczędności rzędu 83 złotych ,w skali roku 1 tys.

Rada Polityki Pieniężnej uzasadniła swoją decyzję o obniżce stóp procentowych miedzy innymi podobnymi działaniami przez FED w Stanach Zjednoczonych ,EBC i banki centralne innych krajów.

Oceniając sytuację na polskim rynku RPP stwierdziła cytat " w lutym br inflacja w Polsce wyniosła 4,7%.Oczekiwane osłabienie wzrostu gospodarczego w najbliższym czasie oraz wyrażony spadek cen ropy naftowej na rynkach światowych będą oddziaływały w kierunku istotnego obniżenia dynamiki cen .W efekcie ,aktualne prognozy wskazują na wzrost prawdopodobieństwa szybszego niż oczekiwano w marcowej projekcji obniżenia się inflacji w bieżącym roku oraz kształtowania się inflacji poniżej celu inflacyjnego NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej . W związku z tym Rada zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych NBP .Jednocześnie ,w celu ograniczenia ryzyka wpływu aktualnych zaburzeń gospodarczych na podaż kredytu rada obniżyła stopę rezerwy obowiązkowej z 3,5% do 0,5% ,a także podwyższyła oprocentowanie tej rezerwy z 0,5% do poziomu stopy referencyjnej "

Elżbieta Czerwińska 

ekspert ds kredytów 

 

Skontaktuj się z tym ekspertem

Zadzwoń: 601763828

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście