dostępność kredytów hipotecznych w dobie korona wirusa ,banki nie biorą na siebie ryzyka

Banki w dobie epidemii korona wirusa drastycznie ograniczają dostępność kredytów hipotecznych 

Od 1 kwietnia duży gracz na rynku kredytów hipotecznych Bank ING wprowadza drastyczne regulacje przyznawania kredytu hiotecznego :

od 1 kwietnia do odwołania, zmienia się oferta produktów hipotecznych.

Ograniczenia związane są z sytuacją w kraju i koniecznością utrzymania ciągłości operacyjnej
po stronie banku.

Co się zmienia?

1-Maksymalny poziom LTV dla produktów hipotecznych z 80% do 70%

2-Wstrzymana zostaje możliwość kredytowania oraz zabezpieczania się na nieruchomościach
z powierzchnią komercyjną.

Nieruchomość musi posiadać w całości charakter mieszkaniowy. Dotyczy to także działek gruntu
z dodatkową zabudową komercyjną.

Ograniczenie to dotyczy również aneksów gdzie zabezpieczeniem jest lub miałaby być w wyniku
aneksu nieruchomość opisana powyżej.

3-Ograniczenie maksymalnej liczby wniosków o kredyty hipoteczne do jednego wniosku
na klienta / nieruchomość.

W trakcie trwania ograniczenia bank nie zaakceptuje więcej niż jednego wniosku złożonego przez Klienta. 
Dana osoba może występować wyłącznie na jednym wniosku. Ograniczenie jest niezależne
od ilości posiadanych dotychczas kredytów hipotecznych (aktywnych).
W przypadku większej liczby wniosków tego samego klienta zakończą się one decyzją negatywną.

Wprowadzono brak akceptacji wniosków, które będą przeznaczone na sfinansowanie więcej
niż jednej nieruchomości.

4-Brak akceptacji dla dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,
z tytułu umów zleceń, o dzieło. Dochody te nie będą mogły stanowić dochodu podstawowego,
jak również dochodu dodatkowego. Nie ma odstępstw w tym zakresie odstępstw.

5-Bank nie będzie finansować inwestycji deweloperskich, które rozpoczęły się od 1 stycznia 2020 r.

ekspert ds kredytów

Elżbieta Czerwińska 

tel 601 763 828

 


 

Skontaktuj się z tym ekspertem

Zadzwoń: 601763828

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście