zasady wnioskowania o wakacje kredytowe, kredyt hipoteczny w BNP Paribas

Kredytobiorca może wnioskować :

Maksymalnie o 3 miesiące wakacji kredytowych w spłacie raty kapitałowo-odsetkowej i 6 miesięcy w przypadku raty tylko kapitałowej. ( W przypadku skorzystania z  odroczenia, Bank wydłuży okres kredytowania o trzy miesiące, a odsetki naliczone w tym okresie doliczy do pozostałej do spłaty kwoty kredytu). Proces online ( www.bnpparibas.pl/odroczenierat) a w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie pod numerem tel: (22) 133 24 29. Zawieszenie jest bezpłatne. Wniosek należy złożyć max 5 dni przed dniem zapadalności raty którą chcemy zawiesić. Po złożeniu wniosku w ciągu max 3 dni roboczych bank kontaktuje się telefonicznie z Klientem w celu finalizacji procesu. Wniosek można złożyć tylko raz albo na 3 miesiące ( kapitał  i odsetki) albo same raty kapitałowe  na 6 miesięcy. Okres spłaty z automatu zostanie wydłużony o 3 miesiące nie patrząc na wiek klienta.

bank wprowadza dodatkowe zasady dotyczące zawieszenia płatności rat:

  1. Klient, który korzysta z odroczenia rat kredytu ( 3 lub 6 miesięcy ) lub złożył wniosek o takie odroczenia, nie może uzyskać nowego kredytu w tym okresie.
  2. Dla wszystkich umów kredytowych zawartych od 01.03.2020 r., Klient zobowiązany jest do zapłaty minimum 1 raty; dopiero wówczas będzie mógł skorzystać z prolongaty spłaty – co oznacza, że wniosek o odroczenie rat może być złożony nie wcześniej niż 1 miesiąc od daty podpisania umowy.
  3. W przypadku Klientów, którzy dokonali odroczenia spłaty rat, a mają już podpisane umowy o nowy kredyt, Bank będzie indywidualnie dodatkowo weryfikował aktualną sytuację finansową Klienta. Klient proszony jest o dodatkowe oświadczenie, potwierdzające, że jego sytuacja finansowa nie uległa zmianie, oraz informację z podaniem przyczyny złożenia wniosku o odroczenie spłaty rat.

 

ekspert kredytowy 

Elżbieta Czerwińska 

601 763 828

Skontaktuj się z tym ekspertem

Zadzwoń: 601763828

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście