Kredyt na budowę domu, a dochód zagranicą

 

Klienci są w trakcie budowy domu w Polsce, pracują za granicą i uzyskują dochody w EUR.

Sytuacja wydaje się nieco skomplikowana z kilku względów:

-  kredyt zgodnie z rekomendacją KNF musi być indeksowany walutą obcą zgodną z walutą dochodu klienta

-  kredyt będzie wypłacany w transzach,

- wypłata kredytu będzie w PLN (każda transza będzie przeliczona z PLN na EUR po kursie obowiązującym w dniu wypłaty)

- klientka w ostatnim czasie przebywała na urlopie macierzyńskim

- trzeba sporządzić odpowiedni kosztorys budowlany do banku i odpowiednią wycenę

Po rozstrzygnięciu powyższych spraw można podpisać formularze bankowe i zacząć procesowanie kredytu. Wstępną decyzję dotyczącą zdolności kredytowej można uzyskać bez dokumentów dotyczących nieruchomości. Klient przedstawia dokumenty dotyczące uzyskiwanego dochodu (najczęściej wyciągi z banku, kopia umowy o pracę, uzupełnione zaświadczenie o zatrudnieniu przez pracodawcę, ewentualnie PIT za rok ubiegły). Na bazie tych dokumentów oraz uzupełnionych formularzy bankowych bank podejmuje decyzję o ostatecznej zdolności kredytowej.

Po otrzymaniu tej decyzji do banku należy przedstawić dokumenty dotyczące nieruchomości:

- kosztorys na budowę domu na druku banku

- kopię projektu budowlanego, a w szczególności: rzuty poziome kondygnacji, opis techniczny, projekt zagospodarowania działki, rzuty elewacji,

- pozwolenie na budowę z klauzulą ostateczności (istotnym jest aby ta klauzula znalazła się finalnie na decyzji o uzyskaniu pozwolenia na budowę, koniecznie przez wydaniem decyzji końcowej przez bank o finansowaniu inwestycji)

- wypis z rejestru gruntów (można być tańsza opcja dokumentu nieprzeznaczonego do robienia wpisów w księdze wieczystej)

- kopia mapy ewidencyjnej

- wycenę wartości przyszłej inwestycji

Po pozytywnym przeanalizowaniu powyższej dokumentacji przez bank, można się umawiać na popisanie umowy kredytowej i uruchomienie kredytu. Klienci pracujący za granicą mogą dać pełnomocnictwo zaufanej osobie, która przebywa w Polsce do:

- podpisania umowy kredytowej

- założenia konta ROR w banku

- kolejnego uruchamiania transz kredytu.

 

 

 

 

Skontaktuj się z tym ekspertem

Zadzwoń: 514110541

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście