Przystąpienie osoby trzeciej do kredytu

Klient nie mógł samodzielnie uzyskać kredytu z uwagi na zbyt niskie dochody. W związku z powyższym zaproponowałam rozwiązanie w postaci przystąpienia do kredytu Rodziców Kredytobiorcy, co pozwoliło na uzyskanie decyzji pozytywnej. Jeżeli w przyszłości dochody Klienta wzrosną na tyle, żeby spełnił samodzielnie kryteria banku, będzie mógł złożyć wniosek o odłączenie Rodziców od długu.

Skontaktuj się z tym ekspertem

Zadzwoń: 693740302

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście