Rata kredytu - Raty kredytu

Rata kredytu – części składowe

Kredyt może być spłacany według rat równych albo według rat malejących.

Każda rata kredytu składa się z części kapitałowej i części odsetkowej. Część kapitałowa, to pożyczone od banku pieniądze. Część odsetkowa to zysk banku od pożyczonych pieniędzy, wyrażany w postaci oprocentowania. Udział kapitału i odsetek w racie kredytu jest różny.

Raty kredytu – rodzaje

Rata równa to jednakowa kwota płacona co miesiąc. Wysokość raty równej obliczamy dzieląc sumę kapitału i odsetek przez ilość miesięcy spłaty kredytu. W ten sposób uzyskujemy stałą kwotę raty, która nie zmienia się w całym okresie kredytowania. Wysokość raty równej może się jednak zmienić w przypadku zmiany oprocentowania, tj. stawki WIBOR. W tym momencie wysokość raty aktualizuje się zgodnie ze wzrostem bądź spadkiem oprocentowania, dokonywanym przez banki w ustalonym czasookresie.

W początkowym okresie spłaty rat równych, spłacamy w większości odsetki, a w mniejszości kapitał. W późniejszym czasie sytuacja ulega odwróceniu. Przy spłacie kredytu według rat równych, spłata jest dłuższa i kosztowniejsza. Wynika to z tego, że kwota kapitału spłacana jest w mniejszym stopniu, a kwota odsetek zmniejsza się wolniej.

Spłata według raty równej będzie interesująca jeśli:

  • chcesz płacić jak najniższą miesięczną ratę,
  • nie masz wysokiej zdolności kredytowej,
  • nie zależy Ci na szybkiej spłacie kredytu,
  • jesteś gotów ponieść wyższy koszt kredytu w zamian za niższe raty.

RATY RÓWNE

ZALETY

WADY

Rata miesięczna kredytu jest stała przez cały okres kredytowania

Wyższy całkowity koszt kredytu niż przy ratach malejących

Wyższa zdolność kredytowa niż przy ratach malejących

Większa część odsetkowa w racie

Większy komfort spłaty raty niż przy ratach malejących

 

Łatwiejsze zarządzanie finansami osobistymi

 

W przypadku rat malejących najwyższa jest pierwsza rata, a kolejne coraz niższe. Stała część kapitałowa i zmienna część odsetkowa, sprawia że z każdym miesiącem uiszczamy niższą ratę. Jest tak dlatego, ponieważ odsetki naliczane są od malejącego kapitału. Kredyt w systemie rat malejących spłaca się szybciej, a co za tym idzie – płaci się mniej odsetek.

Spłata według raty malejącej będzie interesująca jeśli:

  • chcesz wcześniej spłacić kredyt,
  • wyższe raty kredytu w początkowym okresie nie będą problemem,
  • chcesz zapłacić jak najmniej odsetek,
  • posiadasz wyższą zdolność kredytową,

RATY MALEJĄCE

ZALETY

WADY

Niższy całkowity koszt kredytu niż przy ratach równych

 

Miesięczna rata kredytowa zmniejsza się przez co np. nie można ustawić sobie zlecenia stałego na stałą kwotę.

Możliwość oszczędności długoterminowych

Niższa zdolność kredytowa niż przy ratach równych

Zadłużenie kredytowe jest spłacane szybciej i bank nalicza mniej odsetek

 

większa możliwość wcześniejszej spłaty kredytu

 

 

 

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 48785933434

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście