Ograniczenia i limity w programie MdM - Mieszkanie dla Młodych

Środki na program

Dopłaty w ramach programu Mieszkanie dla Młodych będą wypłacane przez BGK do banków komercyjnych. Banki w momencie wypłaty kredytu pomniejszą saldo kapitału o kwotę dopłaty. Proces ten może być jednak w każdej chwili wstrzymany. Jeżeli wykorzystane zostanie 95% środków przeznaczonych na dany rok, dopłaty zostaną zastopowane aż do następnego roku. Wnioski zostaną uszeregowane wg daty wpłynięcia do banku komercyjnego i będą realizowane w kolejnym roku kalendarzowym.

Takie rozwiązanie jest ryzykowne, zarówno dla banku, jak i dla Klienta.

Bank bowiem w umowie kredytowej zobowiązuje się do przelewu środków w odpowiednim terminie. Niedotrzymanie umowy grozi zarówno finansowymi konsekwencjami, jak i utratą wizerunku. Klient w umowie z deweloperem także zobowiązuje się do płatności w określonym dniu. Jeżeli nie wywiąże się z postanowień umowy – najczęściej traci pokaźną zaliczkę oraz w wielu przypadkach także szanse na mieszkanie.

Rząd chce przeznaczyć na dopłaty 3,5 mld złotych rozłożone na 5 lat trwania programu czyli od 600 do 762 mln PLN rocznie. Przy średniej cenie mieszkania na poziomie 250 000 PLN środków wystarczy na 16 tys. do 20 tys. mieszkań rocznie.

MDM - limity ustawowe

Przede wszystkim, aby uczestniczyć w programie nie można mieć więcej niż 35 lat (w przypadku małżeństw liczy się wiek młodszego małżonka) i nie będzie można posiadać innego lokum.

Po drugie dopłatami od państwa są objęte tylko nieruchomości z rynku pierwotnego. Problem z zakupem takiego mieszkania będą mieli mieszkańcy małych miejscowości, ponieważ deweloperzy praktycznie ta mnie budują. Te osoby będą mogły skorzystać z pomocy państwa, jeżeli zdecydują się na budowę domu systemem gospodarczym. Niestety pomoc będzie polegała jedynie na odzyskaniu części podatku VAT od materiałów budowlanych.

Cena metra kwadratowego mieszkania i domu nie może przekroczyć limitu liczonego jako 110 procent średniej z dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Wskaźniki będą różne dla gmin. Limity są ustalane w poszczególnych urzędach wojewódzkich, a następnie przesyłane do BKG i publikowane na stronie internetowej. Stamtąd pobierają informacje banki komercyjne. Poziom limitów jest, delikatnie mówiąc, niezbyt zgodny z rzeczywistością. Większa część rynku oczekuje podwyżek kwot. Klienci rozpoczynają podpisywanie umów przedwstępnych z deweloperami. Jeżeli urzędnicy nie podwyższą limitów, należy się liczyć z mniejszą dopłatą lub nawet z odrzuceniem wniosku.

Ponadto w programie Mieszkanie dla Młodych obowiązuje limit powierzchniowy. Mieszkania kwalifikujące się do dopłaty nie mogą przekraczać 75 m kw. W przypadku domów granica została postawiona na 100 mkw. Jednak dopłata nie będzie obejmować maksymalnego limitu powierzchni, a jedynie 50 m kw. Mieszkanie będzie musiało być kupowane na kredyt zaciągnięty na minimum 15 lat i wynoszący co najmniej 50 procent ceny kupowanego mieszkania.

Dodatkowo, w ciągu 5-ciu lat od nabycia z dopłatą domu lub mieszkania nie możemy:

  • nabyć kolejnej nieruchomości mieszkalnej (a także spółdzielcze własnościowe prawo do nieruchomości mieszkalnej),
  • użytkować nieruchomość w sposób uniemożliwiający zaspokojenie naszych potrzeb mieszkaniowych (czyli np. przekształcić mieszkania w lokal użytkowy),
  • użyczyć lub wynająć nasz dom lub mieszkanie,
  • sprzedać dotowaną nieruchomość.

Złamanie każdej z wymienionych reguł wiąże się z koniecznością zwrotu części dopłaty, proporcjonalnej do okresu wykorzystania kredytu okresie 5-ciu lat. Czyli – jeżeli po roku zamieszkiwania w dotowanym lokalu zdecydujemy się na jego wynajęcie, powinniśmy zwrócić 4/5 kwoty dopłaty. Sankcjom podlegamy także, jeżeli nie powiadomimy banku kredytującego o zajściu któregokolwiek z wymienionych zdarzeń w terminie 30-tu dniu.

Wówczas nasze zobowiązanie kredytowe zostanie powiększone o kwotę odsetek ustawowych. Odsetki zostaną naliczone od dnia, w którym złamana zostanie jedna z zasad programu. Niedopełnienie obowiązku wobec banku skutkuje koniecznością natychmiastowego zwrotu całej kwoty (zarówno części dopłaty, jak i odsetek ustawowych). Pozostali uczestnicy MDM, będą mogli skorzystać z dwumiesięcznego terminu wpłaty.

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 669992528

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście