Rolnik - dokumenty niezbędne do kredytu hipotecznego

   Aby otrzymać kredyt hipoteczny musimy zostać poddani przez banki badaniu, które ma na celu ustalenie sytuacji finansowej potencjalnego klienta. Oprócz zabezpieczenia rzeczowego, jakim jest  hipoteka na nabywanej nieruchomości, musimy pokazać kredytodawcy, czy jesteśmy w stanie terminowo regulować swoje zadłużenia. Ponadto rolnik składający wniosek musi przedstawić zaświadczenie o posiadaniu gruntów rolnych. W sytuacji, gdy grunty nie są jego własnością, tylko dzierżawione – będzie potrzebny dokument potwierdzający ten fakt.

  Banki, opierając się na analizie dochodów i wydatków stałych, badają naszą zdolność kredytową. Ogromne  znaczenie ma tutaj forma zatrudnienia potencjalnego klienta. W przypadku dochodów uzyskiwanych przez rolników mogą pojawić się pewne problemy. Banki niechętnie patrzą na dochody z działalności rolniczej. Przyczyną tego jest to, że charakteryzują się one nie tylko dużą zmiennością, ale także często uzależnione są od warunków zewnętrznych, takich jak np. pogoda, klęski żywiołowe i inne zdarzenia. W związku z powyższym, część banków już na wstępie rezygnuje z tego typu klientów. Te, które są gotowe do udzielenia kredytu rolnikowi, stawiają niekiedy dodatkowe warunki. Oprócz wymaganej zdolności kredytowej konieczny jest odpowiedni staż prowadzenia działalności rolniczej. Jest to przeważnie 12 miesięcy.  

  Starając się o kredyt rolnik musi przedstawić bankowi odpowiednie dokumenty, które potwierdzą jego zdolność kredytową. Jeżeli jeden z małżonków zatrudniony jest na umowie o pracę, nie ma większych problemów. Jednak w sytuacji, gdy całość dochodów pochodzi z działalności typowo rolniczej, jest to już trochę bardziej skomplikowana procedura.

  Jednym z głównych dokumentów wymaganych do kredytu jest zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarstwa rolnego, podana musi być tzw. ilość hektarów przeliczeniowych. Wymagane są także potwierdzenia o niezaleganiu z podatkiem rolnym i składkami na ubezpieczenie społeczne z KRUS, wystawione nie później niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o udzielenie kredytu. Czasami brane są również pod uwagę dokumenty o przyznaniu dopłat bezpośrednich, wystawiane przez Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W niektórych placówkach rolnik powinien przedstawić umowy, faktury lub rachunki z tytułu sprzedaży wytworzonych przez niego produktów rolnych, w tym mleka,  bydła, czy trzody chlewnej. Wszystkie dochody porównywane są z wydatkami na utrzymanie gospodarstwa, a także z innymi istniejącymi finansowymi obciążeniami.

  Zdarza się, że mimo zabezpieczenia kredytu hipoteką, banki mogą zażądać od rolnika jeszcze innych form zabezpieczenia albo też większego wkładu własnego.                  

 

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami

oferty na naszej firmowej stronie:

marcinpeza-doradcafinansowy

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 513377300

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście