Żródła dochodów a kredyt

Przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny każdy doradca kredytowy zapyta o źródło pozyskiwanie dochodów. Niestety jest to często kluczowy element przy dobieraniu oferty. Banki w różny sposób podchodzą do naszych dochodów, a co za tym idzie do badania zdolności kredytowej.

Utarło się że najlepszym dla banków źródłem dochodu jest umowa o pracę na czas nieokreślony. Oczywiście zgodzę się z tą tezą. Żaden bank nie pogardzi etatowcem. Problem może sprawić dopiero umowa na czas określony, bądź gdy ta umowa została podpisana stosunkowo niedawno. Jeśli jest zachowana ciągłość tzn. przerwa na przejście z jednej umowy na drugą była stosunkowo krótka, rzędy kilku, kilkunastu dni, to banki zaakceptują taki dochód. Natomiast, gdy przerwa jest już dłuższa robi się problem. Najczęstszymi ramami do akceptacji umowy o pracę na czas określony to staż minimum 6 miesięcy, a czas do zakończenia umowy od etapy złożenia wniosku, bądź podjęcia decyzji jest nie mniejszy niż 6 miesięcy. 

Zdążają się różne „sytuacje” w której może znaleźć się potencjalny wnioskodawca. Na przykład urlop macierzyński - jest akceptowany w większości banków, natomiast inaczej jest już z umową na zastępstwo, czy też urlopem wychowawczym.

Aktualnie umowy zlecenie oraz o dzieło są często spotykaną formą rozliczania się. Bank w większości zaakceptują te źródła, niestety w większości obcinają dochodu. Ustawowo kosztem uzyskania przychodu dla umowy o dzieło to 50%, natomiast przy umowie zlecenie to 20%. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość przyjęcia 100% dochodu.

Innym dosyć chętnie przyjmowanym źródłem dochodu jest renta oraz emerytura. W tych przypadkach nie będzie problemy od strony przyjęcia dochodu. To co wpływa na rzecz wnioskodawcy będzie przyjęte do analizy. Gorzej jest z rolnikami, gdzie weryfikowane są najczęściej tzn. „hektary przeliczeniowe”. Część banków nie zaakceptuje tego sposobu uzyskiwania dochodu, inne zmniejszą go skutecznie. Jednak większość banków na rynku przyjmie do badania zdolności wnioskodawców.

Takie źródła dochodu jak dywidendy, bądź diety z reguły nie są rozpatrywane przez większość banków na rynku jak akceptowalne źródło dochodu. Tylko nieliczne banki je zaakceptują.

Przy działalności gospodarczej absolutne minimum stażu prowadzenia działalności to 12 miesięcy. Sama działalność też jest różnie rozliczana. Przykładowo tzw. ryczałtowcy, będą mieli trudniej uzyskać kredyt niż przedsiębiorcy rozliczając się księga przychodów i rozchodów. Ważna informacja - Banki słabiej liczą zdolność przy rozliczeniu w formie ryczałtu oraz karty podatkowej.

Swego rodzaju odłamem działalności gospodarczej jest tzw. samozatrudnienie. Polega to na przejście z umowy o pracę na prowadzenie działalności gospodarczej. Ważne, żeby była zawarta umowa o współpracę z byłym pracodawcą.

Kolejnym źródłem uzyskiwania dochodu jest najem. Aby był wzięty do badania zdolności powinien być rozliczamy w Urzędzie Skarbowym, natomiast nie ma wymogu prowadzenia pod to źródło dochodu działalności gospodarczej. Minimalny okres najmu to 6 miesięcy.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 604126381

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście