Odwrócony kredyt hipoteczny

Odwrócony kredyt hipoteczny

Dnia 12.09.2014 roku  podjęto ustawę o Odwróconym Kredycie Hipotecznym, która wejdzie w życie 30 dni po jej ogłoszeniu.

„Odwrócona „ forma takiego kredytu polega na tym, że to Bank będzie wypłacał klientowi środki pieniężne zabezpieczone hipoteką, w ratach lub też jednorazowo. Czyli sytuacja zupełnie odwrotna do obowiązującej obecnie. Do tej pory, to klient chcąc zaciągnąć kredyt hipoteczny był poddawany analizie z każdej strony ( badano jego dochody, zdolność kredytową , ilość dzieci,  zabezpieczenie itd..), aby mógł dostać od Banku środki na zakup nieruchomości  lub jej budowę. To był dopiero początek kredytowej drogi ponieważ następstwem tego procesu było spełnienie warunków do wypłaty, przestrzeganie ściśle określonych terminów, a co najważniejsze… terminowe spłacanie rat kredytu. 

Przy kredycie odwróconym sytuacja wygląda odwrotnie.

Wystarczy że mamy nieruchomość np. .mieszkanie, dom lub działkę, jeśli potrzebujemy pieniędzy to Bank udzieli nam kredytu odwróconego. To Bank będzie nam wypłacał w ratach np. miesięcznych lub jednorazowo środki pieniężne, a my oddajemy w zamian naszą nieruchomość. Oczywiście będziemy mięli prawo mieszkać tam do końca życia, a jeśli jesteśmy w związku małżeńskim to do śmierci drugiego z małżonków. Spadkobiercy kredytobiorców, będą mogli spłacić kredyt w ciągu 12 miesięcy i odzyskać nieruchomość lub przejdzie ona na własność Banku. Jeśli natomiast wartość nieruchomości przekroczy sumę wypłaconego świadczenia, nadwyżka zostanie wypłacona spadkobiercom.

Do uzyskania takiego finansowania Bank nie będzie brał pod uwagę naszych dochodów czyli nie będzie analizował naszej zdolności finansowej ( no bo tez i po co, skoro to Bank nam płaci) ani też naszego wieku. Kredyt odwrócony w swoim pierwotnym zamiarze miał być skierowany do osób starszych ale ustawa nie narzuca ograniczenia wiekowego minimalnego, a tym bardziej  maksymalnego, stanowi jedynie : „Kredytobiorcą może zostać osoba fizyczna, która jest właścicielem nieruchomości lub przysługuje jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo użytkowania wieczystego”. Na odstąpienie od kredytu przewidziano 30 dni.

Na obecną chwilę jeszcze nie wiadomo jaka ofertę przygotują Banki , czy w ogóle będą zainteresowane takim produktem , a nawet jeśli to czy będą potencjalni klienci na kredyt odwrócony. Podstawowym kryterium zapewne będzie tu wartość i atrakcyjność położenia nieruchomości, która przez cały okres kredytowania musi być utrzymana w dobrym stanie. Oczywiste też jest, że wymagane będzie ubezpieczenie od zdarzeń losowych oraz terminowe opłacanie podatku.

Ustawa przewiduje wypłatę kredytu odwróconego również w walutach obcych.

Sytuacja powinna się wyklarować pod koniec roku.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 785924976

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście