Kredyt na budowę domu

Każdego roku tysiące osób rozpoczynają budowę domu, część z nich finansuje budowę kredytem hipotecznym. Kredyt na budowę domu to kredyt zabezpieczony na nieruchomości, jednak różni się od kredytu hipotecznego na zakup mieszkania.

Jak wygląda finansowanie budowy domu przez bank?

Przede wszystkim, żeby myśleć o zaciągnięciu kredytu hipotecznego na budowę domu, trzeba również myśleć o posiadaniu działki - bez tego bank nie udzieli finansowania inwestycji. Działka może być potraktowana jako wkład własny – co umożliwi pożyczenie większej kwoty potrzebnej na budowę. Istnieje również możliwość sfinansowania zakupu działki i budowy domu jednym kredytem - jednak jest to możliwe tylko w niektórych bankach.

Należy mieć świadomość, że przed udzieleniem kredytu bank będzie chciał upewnić się, że nasza działka jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową, a do poświadczenia tej informacji wymagana jest decyzja o warunkach zabudowy lub zaświadczenie o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego.Banki z reguły nie kredytują kredytem mieszkaniowym działek rolnych lub użytkowych.

Wymaganymi do kredytu na budowę domu dokumentami są odpis księgi wieczystej oraz wypis z rejestru gruntów, które potwierdzają między innymi powierzchnię działki oraz dane właściciela.

Bank wymagał będzie także projektu budowlanego oraz kosztorysu. Niezbędne będzie także pozwolenie na budowę.

Kolejną podstawową kwestią jest wartość kredytu. W przypadku kredytu na mieszkanie sprawa jest oczywista - sprzedający ustala cenę, a wysokość kredytu zależy jedynie od tego, jakim wkładem własnym dysponuje kupujący. Z budową domu jest inaczej.

Po pierwsze dlatego, że trudno z góry ocenić, ile konkretnie trzeba będzie na nią wydać. Po drugie, ze względu na to, że jest rozciągnięta w czasie.

Brak dokładnej informacji o kosztach to poważny problem. Banki radzą sobie z nim na dwa sposoby. Najpierw dokładnie analizują projekt i przygotowany przez inwestora kosztorys, a potem przykładają go do swoich uśrednionych wskaźników kosztu postawienia m2 mieszkania.

Kredyty przeznaczone na budowę domu zazwyczaj nie są wypłacane jednorazowo. Bank przelewa kolejne transze w miarę postępów budowy. Na spłatę kapitału udziela karencji – do momentu ukończenia budowy, czyli uzyskania pozwolenia na użytkowanie domu. W międzyczasie trzeba jedynie spłacać odsetki od wypłaconych transz. Karencja jednak kosztuje. Suma odsetek w przypadku budowy trwającej dwa lata może wynieść kilka tysięcy złotych.

Należy pamiętać, że to bank decyduje o tym, czy dany etap został ukończony. Robi to na podstawie inspekcji lub zdjęć. Jeśli wykonane prace nie są zgodne z harmonogramem wypłata może zostać wstrzymana.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 48785933434

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście