Ubezpieczenia do kredytu - co nam dają?

Decydując się na kredyt hipoteczny, który zaciągamy na 25 czy 30 lat w głowie rodzi się pytania: Czy będzie mnie stać na ten kredyt przez tak długi czas? Czy będę mieć pracę? Czy dożyję, by spłacić dług? Co będzie, gdy np.: mój nowy dom spłonie???

Pytania te są jak najbardziej normalne, biorąc pod uwagę obecną stabilność zatrudnienia i tempo życia jakie prowadzimy. Banki i Towarzystwa Ubezpieczeniowe wyszły tym obawom naprzeciw, oferując odpowiednie ubezpieczenia: Od zdarzeń losowych, Od utraty pracy, Ubezpieczenie na życie.

Ubezpieczenie od zdarzeń losowych z cesją na bank. Jest to polisa  wymagana przy kredycie hipotecznym. Zabezpiecza ona zarówno bank jak i kredytobiorcę np.: w razie pożaru domu/ mieszkania czy innych zdarzeń w skutek których nasza nieruchomość ucierpi.  Wpisana cesja gwarantuje w pierwszej kolejności wypłatę wysokości oszacowanej szkody do Banku na poczet kredytu, a jeśli wysokość odszkodowania przewyższy zadłużenie, nadwyżka trafia do kieszeni Ubezpieczającego. Dzięki tej polisie kredytobiorca nie znajdzie się w sytuacji, że zostanie bez domu czy mieszkania i na dodatek z kredytem.

Ubezpieczenie od utraty pracy, oraz Ubezpieczenie na życie- przy kredycie hipotecznym w większości  Banków dobrowolne. Jakie korzyści z zawarcia takiej umowy ma kredytobiorca??

Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy, czasowej niezdolności do pracy lub śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku kredytobiorców (tzw.CPI) gwarantuje przez okres objęty ubezpieczeniem częściową lub całkowitą spłatę długu.  W pierwszym przypadku ( utrata pracy, czasowa niezdolność do pracy) kredytobiorca ma zagwarantowaną spłatę rat kapitałowo-odsetkowych do czasu podjęcia zatrudnienia jednak nie więcej niż 12 rat. W drugim przypadku (śmierć w skutek nieszczęśliwego wypadku) ubezpieczyciel spłaca saldo zadłużenia na dzień zdarzenia.

Polisy na życie z cesją na bank zabezpieczają najbliższych ubezpieczonego, gdyż w razie śmierci kredytobiorcy Ubezpieczyciel spłaca zadłużenie, przez co najbliżsi nie dziedziczą długu.

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 604897671

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście