Wkład własny - ile potrzeba środków własnych na mieszkanie?

Jeszcze w 2013 roku można było nie posiadając środków własnych stać się właścicielem mieszkania. Od 2004 wraz z wejściem w życie znowelizowanej Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego zaczęły się w tym aspekcie dokonywać zmiany. Jedną z wytycznych zawartych w tymże dokumencie było stopniowe obniżanie maksymalnego akceptowalnego poziomu wskaźnika LTV dla nowo udzielanych kredytów hipotecznych (LTV to stosunek wysokości kredytu do wartości nieruchomości). Oznacza to wzrost poziomu wkładu własnego, którego banki powinny domagać się od kredytobiorców.

Na początek, czyli w 2014 roku wprowadzono wymóg posiadania wkładu 5%, czyli stosunkowo niewielki procent kupowanej nieruchomości. Od 2015 roku udział ten wzrośnie do 10%. Taki wskaźnik obowiązuje w wielu Europejskich państwach i można stwierdzić, że KNF powiela pomysły z innych państw zapobiegając kolejnym drastycznym zwyżkom cen nieruchomości.

To nie koniec zmian. Od 2016 roku wymagany wkład własny zwiększy się do 15 proc., a w 2017 r. do 20 proc., ale w praktyce niewiele już to zmieni ponieważ kredytobiorca będzie mógł wziąć kredyt z 10% wkadem własnym a tę dodatkową kwotę będzie musiał ubezpieczyć, znanym już dziś ubezpieczeniem od brakującego wkładu własnego.

Jakie są wobec tego rozwiązania, które pomogą marzyć o zakupie nieruchomości młodym ludziom w Polsce. Rozwiązań jest kilka. Rząd przygotował program MdM, który dla niektórych może okazać się rozwiązaniem. Dopłata z rządowego programu stanowi bowiem wkład własny i prawie w całości rozwiąże problem. Mówię "prawie w całości" ponieważ nie w każdym przypadku dopłata przewyższy 10% - mając na myśli sytuację od stycznia 2015 roku.

Innym rozwiązniem jest próba podniesienia wartości nieruchomości o remont oraz zrobienie wyceny przyszłej wartości nieruchomości. W ten sposób również damy sobie możliwość podniesienia wkładu własnego.
 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 667980329

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście