Zadatek a zaliczka

Czym się różni zadatek od zaliczki

Przy zakupie nieruchomości kupujący zastanawia się zwykle czy przy umowie przedwstępnej dokonywać wpłaty zaliczki i czy ma to być zaliczka, czy zadatek. Występuje różnica pomiędzy tymi sformułowaniami i ma odpowiednie późniejsze konsekwencje.

W przypadku kiedy wpłacamy zadatek i jedna ze stron nie wykonała umowy, druga strona ma prawo od umowy odstąpić. I tak w szczegółach wygląda to następująco:

- odstępuje strona kupująca - strona sprzedająca może otrzymany zadatek zachować

- odstępuje strona sprzedająca - strona kupująca ma prawo żądać zwrotu dwukrotności zadatku

Jeśli mamy do czynienia z zaliczką sytuacja wygląda inaczej. Ta bowiem, wpłacona na poczet przyszłych należności, nie jest zabezpieczeniem wykonania umowy, a jedynie częścią zapłaty. W przypadku niedojścia umowy do skutku wraca ona więc do niedoszłego kupującego.

W umowie przedwstęnej warto też pamiętać o terminach związanych z uzyskaniem kredytu. Najlepiej jeśli strony uwzględnią na te formalności 6-8 tygodni. Jest to odpowiedni czas na załatwienie wszystkiego bez zbędnego pośpiechu i nerwów. Trzeba pamiętać, że oczekiwanie na decyzję kredytową może potrwać kilka tygodnie, potem jeszcze trzeba uwzglęnić dodatkowe prośby i uzupełnienia a na koniec jeszcze kilka dni na przygotowanie umowy.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 667980329

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście