Czym jest zdolność kredytowa ?

Istnieje definicja zdolności kredytowej. Przepisy określają ją jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie.

Banki są zobligowane do zbadania zdolności kredytowej przed przyznaniem kredytu osobie o niego się ubiegającej. Oczywistą jest konieczność minimalizowania ryzyka kredytowego ze strony banku, poprzez analizę wnioskodawców i wybieranie tych, którzy dają największe prawdopodobieństwo bezproblemowej spłaty kredytu.

Zdolność kredytową określa się ją jako kwotę, którą bank byłby w stanie pożyczyć danemu klientowi.

Na zdolność kredytową wpływ ma szereg czynników.

 • poziom wynagrodzenia osoby wnioskującej o kredyt.
 • stabilność zatrudnienia.
 • staż pracy.
 • zajmowane stanowisko czy wykształcenie.
 • typ umowy, najlepsza jest umowa o pracę na czas nieokreślony.
 • wydatki gospodarstwa domowego.
 • wyciągi z konta osobistego klienta - w nich widocznie są koszty utrzymania kredytobiorcy - rachunki za gaz, wodę, prąd, telefon, Internet, wydatki na jedzenie, benzynę, rozrywki, czy w końcu na regulowanie zobowiązań finansowych np. raty innych pożyczek czy kredytów.
 • okres kredytowania - im dłuższy, tym niższe raty. Im niższe raty, tym mniejsze obciążenie dla budżetu domowego, a co za tym idzie - tym wyższa zdolność kredytowa.  Warto przy tym pamiętać, że wydłużanie okresu spłaty na potrzeby zwiększenie zdolności kredytowej ma swoją granicę. Nawet jeśli kredyt zostanie udzielony na dłuższy czas, to analizę kredytową bank przeprowadzi przy założeniu okresu kredytowania trwającego najwyżej 25 lat.
 • wysokość wkładu własnego. Poziom wkładu własnego, a dokładnie wysokość wskaźnika LTV (wysokość kredytu do wartości nieruchomości), ma wpływ na marżę kredytu. Im LTV niższe, tym niższa marża. A im niższa marża, tym niższe raty, a tym samym wyższa zdolność kredytowa.
 • rodzaj rat -  równe bądź malejące.
 • wiek kredytobiorcy. Banki muszą brać pod uwagę zmianę poziomu dochodów kredytobiorcy po przejściu na emeryturę i rosnące wraz z wiekiem prawdopodobieństwo niezdolności do pracy. Z tej przyczyny maksymalny wiek kredytobiorcy w momencie spłaty ostatniej raty kredytu ustalają zwykle na poziomie 70-75 lat.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 509261909

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście