Zakup działki pod budowę domu

Zakup działki pod budowę domu to jedna z najważniejszych życiowych decyzji. Warto więc zebrać jak najwięcej informacji przed podjęciem decyzji o zakupie - trzeba sprawdzić dokumenty, obejrzeć okolicę, sprawdzić grunt.

Na początku zawsze również powstaje pytanie: czy wybrać tańszą działkę dalej od miasta czy też droższą bliżej miasta.

Podstawowa kwestia to stan prawny gruntu i jego przeznaczenie.
Na działce budowlanej można od razu rozpoczynać budowę.

Natomiast działka rolna wymaga przeprowadzenia procedury odrolnienia. W dodatku, aby działka rolna stała się budowlaną, musi mieć dostęp do drogi publicznej oraz do przyłącza elektrycznego lub pisemne zapewnienie z zakładu energetycznego o możliwości jego doprowadzenia.
Niektóre działki mają też status rolnej z prawem do zabudowy siedliskowej. Można na nich postawić dom, ale tylko jeśli jesteśmy rolnikami.

Status prawny działki sprawdzamy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, obowiązującym w danej gminie. Jeśli takiego nie ma, występujemy do urzędu gminy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - z niego dowiemy się jaki jest status gruntu. Zapisy obu dokumentów będą też wiążące później dla architekta projektującego dom.

Należy również sprawdzić zapisy w księdze wieczystej działki. Z odpisu z księgi wieczystej dowiemy się, kto jest właścicielem działki oraz, czy nie jest ona obciążona.

Nie da się zaprojektować i zbudować domu jeśli nie wiadomo, jaki jest grunt na działce. Dlatego przed zakupem dobrze jest obejrzeć mapy geodezyjne znajdujące się w urzędach gminnych i powiatowych, a także zamówić ekspertyzę, która dokładnie określi na jakim podłożu będziemy budować dom, na ile stabilnym i z jakim poziomem wód gruntowych.

Okres zimowy to dobry moment na zakup działki budowlanej, bo lepiej widać mankamenty danej lokalizacji
O tej porze roku widać również wyraźnie, gdzie jest duża wilgotność, i gdzie występują podtopienia. Po odwilży w niektórych miejscach najpewniej będą stały głębokie kałuże – to oznacza, że woda nie może ona spłynąć, gdyż system melioracyjny jest źle zaprojektowany lub został przerwany.

Działka pod dom może zostać zakupiona również z wykorzystaniem kredytu hipotecznego.

Kredyt hipoteczny poza podstawowym przeznaczeniem jakim jest zakup mieszkania może zostać także przeznaczony na zakup działki budowlanej.

W przypadku kredytu zaciąganego na zakup działki budowlanej różnice w formalnościach są niewielkie.

Zarówno jeden kredyt  jak i drugi jest kredytem zabezpieczonym hipoteką, jedyną różnicą jest tu rodzaj zabezpieczenia. W przypadku kredytu zaciąganego na działkę budowlaną zabezpieczeniem jest sama działka.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 505382002

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście