Od stycznia 2015 roku kolejna podwyżka wkładu własnego przy kredytach hipotecznych

Jeżeli 2015 rok, to czas realizacji planów zakupu własnego mieszkaniu, musisz dysponować większym wkładem własnym.

Komisja Nadzoru Finansowego, w 2013 roku, ustaliła minimalne wymogi dotyczące wkładu własnego, które muszą stosować banki.

Rok 2013 był ostatnim rokiem 100-procentowego finansowania zakupu nieruchomości. Od 1 stycznia 2014 r. klienci w bankach, ubiegający się o kredyt hipoteczny musieli dysponować wkładem własnym w wysokości 5%, a od 1 stycznia 2015 r. wkład własny przy zaciąganiu kredytu mieszkaniowego będzie wynosić już 10% wartości nieruchomości.

W kolejnych latach wysokość wkładu własnego przy kredycie hipotecznym będzie nadal podwyższana. I tak od 2016 r. wkład własny będzie musiał wynosić 15%, a od 2017 r. – 20%.

W wielu bankach już teraz wysokość wkładu własnego wynosi 20%.

Trochę założeń dotyczących liczenia zdolności …

Zdolność kredytowa jest liczona dla maksymalnie 30-letniego okresu spłaty.

Okres spłaty może wynosić maksymalnie 35 lat. Jest uzależnione od wieku najstarszego kredytobiorcy, ograniczonego, w zależności od banku, do 70 lub 75 roku życia.

Koszty

Do oceny zdolności kredytowej liczy się wszystkie koszty utrzymania, zobowiązania kredytowe i zobowiązania inne niż kredytowe, z których płacenia nie można zrezygnować (np. o zasądzone alimenty, wypłacane renty). Ważny jest też ustalony okres kredytowania.

Dochody

Banki preferują regularne źródła dochodów (np.: umowa o pracę, działalność gospodarcza). W szczególnych przypadkach bank może uwzględnić nieregularne lub niestabilne dochody, jeżeli uzna, że ocena zdolności kredytowej uwzględnia regularną spłatę zobowiązań.

Przy ocenie zdolności kredytowej banki biorą pod uwagę:

  • wiek, stan cywilny, liczbę osób pozostających na utrzymaniu, wykształcenie, staż pracy, wykonywany zawód, zajmowane stanowisko itp.,
  • analizę historii współpracy z bankiem (np. historię operacji na rachunku, terminowość spłat dotychczasowych zobowiązań, korzystanie z innych produktów banku),
  • analizę historii kredytowej w oparciu o informacje dostępne w inny bazach danych.

Warto podkreślić, że do 10% wkładu własnego trzeba doliczyć taksę notarialną, podatek od czynności cywilnoprawnych, prowizję dla banku i ewentualne inne opłaty. W konsekwencji wymagane początkowe środki własne mogą wzrosnąć nawet do 20% wartości nieruchomości, aby bank mógł udzielić kredytu hipotecznego.

Inne wymogi zgodne z rekomendacją KNF

Banki, mogą udzielać kredytów hipotecznych jedynie w walucie, w jakiej kredytobiorcy uzyskują trwałe, regularne dochody – zarabiasz w PLN, kredyt w PLN, zarabiasz w euro – kredyt tylko w euro, itd. Wynika to z konieczności zapewnienia regularnej obsługi i terminowej spłaty rat, ale przede wszystkich, eliminuje ryzyko kursowe.

W kolejnych latach będzie coraz trudniej o własne mieszkanie lub dom

Zaciągniecie kredytu na 90% w 2017 r. będzie możliwe tylko pod warunkiem ustanowienia dodatkowego ubezpieczenia brakującego wkładu własnego.

Jak zatem radzić sobie w nowej rzeczywistości kredytowej?

Skąd wziąć pieniądze na wkład własny?

O tym w następnych artykułach i poradach. A o szczegółach pomysłów na indywidualnych spotkaniach.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 48603099991

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście