Mieszkanie dla Młodych w "pigułce".

Napisano już wiele na temat rządowego programu Mieszkanie dla Młodych. Postanowiłem jednak zebrać najczęściej zadawane pytania w jednym miejscu. (wybrane zapisy z ustawy)

Kto może skorzystać z programu Mieszkanie dla Młodych (MdM)?

Osoby w wieku do, ukończonych w danym roku, 35 lat, np. w dniu 1 stycznia 2015 r. ukończyłeś 35 lat – do końca 2015 r. możesz skorzystać z MdM. W przypadku małżeństw liczy się wiek młodszego współmałżonka.

Jaką pomoc oferuje program?

MDM polega na jednorazowym dofinansowaniu wkładu własnego udzielanym w momencie wypłaty kredytu. Klient zaciąga kredyt w banku komercyjnym, który podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Po uruchomieniu kredytu bank pomniejsza kwotę kapitału o sumę dofinansowania i zwraca się do BGK o zwrot środków.

Jakich nieruchomości dotyczy program?

Program dotyczy nowo wybudowanych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych pochodzących z rynku pierwotnego, nabyte od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą (deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa). W przypadku domów jednorodzinnych dopuszczalna jest budowa systemem gospodarczym (wtedy dofinansowanie przyjmuje postać zwrotu części podatku VAT).

Ile wynosi wysokość dopłaty?

 • w przypadku singli i bezdzietnych małżeństw 10% wartości nabywanego mieszkania. Wartość jest ustalana w oparciu o wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 m² mieszkania w danej lokalizacji oraz rzeczywistą powierzchnię użytkową tego lokalu (iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania i wartości wskaźnika). Gdy powierzchnia użytkowa powyżej 50 m², dopłata tylko do max 50 m².
 • małżeństwa i osoby samotnie wychowujące dzieci - w wysokości 15% nabywanego mieszkania. Obowiązuje również ograniczenie dofinansowania do powierzchni użytkowej max 50 m².
 • jeżeli osobie korzystającej z programu urodzi się trzecie lub kolejne dziecko w okresie 5 lat od zakupu mieszkania, będzie możliwe ubieganie się o kolejne 5% dopłaty. Wniosek o spłatę części kredytu nabywca składa w okresie 6 miesięcy od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka. Dopłata ma charakter jednorazowy.

Wysokość limitu ceny mieszkania, które można kupić w ramach programu.

Wskaźniki są określane przez wojewodów i mnożone przez współczynnik 1,1. Limity dzielą się na 3 kategorie:

 • obowiązujące dla stolic województw,
 • gmin sąsiadujących ze stolicami,
 • pozostałych miejscowości w danym województwie.

Limit ceny 1 m² powierzchni użytkowej nabywanego mieszkania to średnia arytmetyczna dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.

Wielkość limitu powierzchni nieruchomości.

Limit powierzchni nieruchomości wynosi:

 • lokale mieszkalne – max 75 m² powierzchni użytkowej (lub 85 m², gdy nabywca wychowuje troje lub więcej dzieci).
 • domy jednorodzinne - max 100 m² (lub 110 m², gdy nabywca wychowuje  troje lub więcej dzieci).

Minimalny okres kredytowania.

15 lat.

Walucie kredytu?

Wyłącznie w walucie polskiej.

Wkład własny.

Co ciekawe - nie więcej niż 50% wartości ceny zakupu mieszkania.

Czy mogę mieć inne mieszkanie?

Na dzień udzielenia kredytu, ani w przeszłości (włączając w to nieruchomości otrzymane w drodze spadku lub darowizny) - nie powinni posiadać mieszkania. Założeniem programu jest zakupu pierwszego mieszkania. W przypadku małżeństw – jeżeli jeno z małżonków posiadało mieszkanie przed ślubem i wniosło je jako majątek wspólnoty – z programu nie mogą skorzystać obydwoje. Można posiadać ułamkową części nieruchomości.

Z kim mogę przystąpić do kredytu?

Zstępni - osoby po których dziedziczymy lub wstępni - które dziedziczą po nas, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie.

Kiedy mogę stracić dofinansowanie?

 • w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy kredytobiorca dokona zbycia prawa własności lub współwłasności mieszkania nabytego w ramach programu,
 • wynajmie lub użyczy mieszkanie,
 • zmieni sposób użytkowania mieszkania w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych (czyli przerobi mieszkanie np. na sklep),
 • uzyska prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego (wyłączając nieruchomość otrzymaną w drodze spadku lub zawarcia małżeństwa).

Wówczas kredytobiorca powinien zwrócić kwotę dopłaty w wysokości proporcjonalnej do okresu, który pozostał do końca okresu 5-ciu lat. Czyli jeżeli sprzedamy nasze mieszkanie po trzech latach to powinniśmy zwrócić 24/60 kwoty dopłaty. Po upływie 5-ciu lat nabywamy pełne prawa do dysponowania naszym mieszkaniem.

Czy mogę skorzystać z MdM, gdy wynajmuję mieszkanie od dewelopera lub spółdzielni?

Jeżeli wynajem jest od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej, a pozostałe kryteria programu są spełnione, można wykupić mieszkanie i otrzymać dopłatę.

Szczegóły ustawy: Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 48603099991

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście