Kredyt dla osób pracujących w Niemczech

W chwili obecnej funkcjonuje rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego, która mówi, że bank powinien udzielać kredytów zabezpieczonych hipotecznie wyłącznie w walucie, w jakiej uzyskują oni dochód, także w przypadku klientów o wysokich dochodach. Tym samym Polacy pracujący Niemczech mają utrudnione zdobycie kredytu w Polsce, choć ich zarobki w dużej mierze do niskich nie należą.

Polacy pracujący w Niemczech to bardzo liczna grupa osób. Wiele z tych osób planuje wziąć kredyt w Polsce.

W najlepszej sytuacji są osoby pracujące w oparciu o umowę o pracę. W przypadku umowy o pracę banki wymagają, tak jak od osób pracujących w kraju, zaświadczenia o zarobkach na druku bankowym. Duża cześć banków jest zaopatrzona w takie dokumenty przetłumaczone na języki obce, co usprawnia cały proces. Dodatkowo do wniosku kredytobiorca powinien dołączyć przetłumaczoną na język polski umowy o pracę. Aby udokumentować dokładnie zatrudnienie banki bardzo często  proszą o wyciągi z konta z wpływami pensji.

W procesie przyznawania kredytu bank oceni zdolność kredytobiorcy do spłacania kredytu. Zdolność kredytowa, liczona w oparciu o dochody i zobowiązania kredytobiorcy oraz koszty życia i utrzymania jego oraz osób będących na jego utrzymaniu,  to podstawowa i wyjściowa informacja dla kredytobiorcy o maksymalnej wysokości zobowiązania, jakie może zaciągnąć. W przypadku Polaków pracujących za granicą – należy pamiętać, że banki przyjmują znacznie wyższe koszty życia i utrzymania za granicą ( nawet dwukrotnie wyższe).

Większość banków na przełomie 2013 i 2014 roku wycofała się z udzielania kredytów w walutach innych niż polskie złotówki. Pozostały nieliczne udzielające kredyty w euro, co bardzo mocno ograniczyło możliwość uzyskania kredytu przez Polaków zatrudnionych poza granicami.

Na szczęście sytuacja ulega powolnej poprawie, kolejne banki umożliwiają uzyskanie kredytów walutowych - głównie w euro.

Gdy osoba ubiegająca się o kredyt dla osób pracujących w Niemczech nie jest pewna czy go otrzyma, powinna skonsultować się z doradcą kredytowym, który wstępnie oceni możliwość otrzymania kredytu.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 503722062

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście