Zakup mieszkania z rynku wtórnego z dopłatą w MdM?

Głosy dotyczące objęcia dopłatami w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mieszkań z rynku wtórnego rozlegały się od dość dawna. Jednak do tej pory nie były słabo słyszane przez rządzących.

W ostatnich dniach sytuacja uległa zmianie i specjalna sejmowa podkomisja, w ramach prac nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych, opowiedziała się w głosowaniu za takim rozwiązaniem.

Prace ciągle trwają i na chwilę obecną nie została jeszcze rozstrzygnięta podstawowa w programie MdM kwestia, a mianowicie limit cen, które decydują czy zakup danego mieszkania będzie objęty dopłatą.

Przypomnę, że aby otrzymać dopłatę należy spełnić limity zakładane przez ustawę. Wśród wielu wymogów znaczenie ma również cena nabywanego mieszkania. Cena mieszkania nie może bowiem przekroczyć kwoty stanowiącej iloczyn współczynnika 1,1 oraz powierzchni użytkowej mieszkania i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której jest położone mieszkanie. 

Z powyższego wynika, że w warunkach obecnych, do wyliczeń dopłat używa się wskaźnika podwyższonego o 10%. Natomiast w odniesieniu do dopłat do mieszkań z rynku wtórnego wskaźnik ten obniżałoby się o 10% (tak wynika z ustaleń podkomisji).

Rządzący już wcześniej pracowali nad rozszerzeniem programu MdM, w szczególności w odniesieniu do rodzin wielodzietnych, wieku kredytobiorców, czy metraży nabywanych mieszkań. Na dziś jednak wszystkie zmiany są planami i jeszcze nie obowiązują.

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 792038688

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście