Dopłaty można uzyskać również budując dom jednorodzinny

Dopłaty można uzyskać również budując dom jednorodzinny, jednak dopłaty nie uwzględniają budowy z własnych środków, muszą pochodzić z kredytu.

W 2015 roku możemy skorzystać następujących programów dopłat:

1. „Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych” prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obejmuje dopłaty do budowy domów energooszczędnych i pasywnych. Maksymalna kwota dopłaty dla domu energooszczędnego to 30 000zł, natomiast dla domu pasywnego 50 000zł. Koszt budowy domu pasywnego czy energooszczędnego z materiałów przyjaznych środowisku, który minimalizuje zużycie energii jest wyższy niż koszt budowy metodą tradycyjną, jednak zwrot z takiej inwestycji odczuwalny jest z każdym rokiem eksploatacji.

2. „Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obejmuje dopłaty do wyposażenia budynku w odnawialne źródła energii. Maksymalna wysokość wsparcia to 40% kosztów kwalifikowanych na inwestycję do produkcji energii elektrycznej ( np. mała elektrownia wiatrowa) o mocy do 40 kWp (moc szczytowa). Dla zakupu źródeł ciepła do 300 kWt( moc cieplna), np. kotłów opalanych biomasą, kolektorów słonecznych, to maksymalnie do 20 % kosztów kwalifikowanych. Poprzedni program dotował jedynie kolektory słoneczne natomiast "Prosument" obejmuje również inne ekologiczne instalacje.

3. „Pomoc państwa w nabyciu mieszkania przez ludzi młodych - MdM”, środki pochodzą z budżetu państwa a przekazywane są za pośrednictwem urzędów skarbowych. Dotyczy zwrotu części wydatków poniesionych w związku z zakupem materiałów budowlanych do budowy pierwszego domu (różnica w podatku VAT). Dla stawki VAT 22%, kwota zwrotu wydatków wynosi 68,18% kwoty podatku VAT z faktur. Dla stawki VAT 23%, kwota zwrotu wydatków wynosi 65,22% kwoty podatku VAT z faktur. Pomoc jest udzielana młodym ludziom budującym swój pierwszy dom systemem gospodarczym. Forma pomocy to zwrot części podatku VAT na niektóre materiały budowlane. Wydatki muszą być udokumentowane fakturami, następnie do końca roku kalendarzowego, w którym dom został oddany do użytku należy złożyć odpowiedni wniosek do Urzędu Skarbowego.

W ostatnim przypadku mamy do wyboru 14 banków udzielając kredyt w programie "Mieszkanie dla Młodych", natomiast w dwóch pierwszych programach kredytowanie jest ograniczone jedynie do 6-ciu banków współpracujących z NFOŚiGW.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 785924976

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście