Budowa domu na kredyt

Wiosna to tzw. „gorący sezon” dla kredytów budowlanych, czyli przeznaczonych na budowę domów. Aby móc ubiegać się o taki kredyt, trzeba przede wszystkim być właścicielem działki, na której ma być zlokalizowana inwestycja.  Należy także posiadać decyzję udzielającą pozwolenia na budowę (zamiennie ze zgłoszeniem - według nowelizacji Prawa budowlanego od lipca 2015 roku). W niektórych bankach możliwe jest też jednoczesne sfinansowanie jednym kredytem zakupu działki i budowy domu.

Na co zwrócić uwagę wybierając projekt?

Z kredytowego punktu widzenia jednym z najbardziej istotnych parametrów jest powierzchnia budowanego domu. Niektóre banki zwracają uwagę wyłącznie na powierzchnię użytkową, inne zaś na całkowitą powierzchnię realizowanej inwestycji. Parametr ten ma znaczenie przy określaniu minimalnych kosztów budowy. Zdecydowana większość banków określa minimalny koszt budowy poprzez „m2” domu, weryfikując tym samym czy wnioskowany kredyt budowlany - wraz z posiadanym wkładem własnym klienta - pozwoli na zakończenie inwestycji tzn. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Jeśli kwoty te według oceny banku okażą się niewystarczające, bank może zaproponować udzielenie wyższej kwoty kredytu, a zdarza się, że nawet odmówić finansowania.

„Kręgosłup” kredytu budowlanego

Podstawowym dokumentem, który w najbardziej istotny sposób wpływa na możliwość przyznania kredytu na budowę domu, jest kosztorys prac budowlanych. Na jego podstawie bank zarówno szacuje czy inwestycja ma szansę się zrealizować, jak i określa harmonogram oraz wysokość wypłacanych transz na budowę. Banki mają określone różne wzory takich kosztorysów i   dokładne wymagania co do podziału całkowitej kwoty na poszczególne etapy inwestycji. Dokumenty te zwykle nastręczają najwięcej trudności klientom – zazwyczaj doświadczony doradca pomaga w ich uzupełnieniu, negocjując ich treść z bankiem.

Wypłata i spłata kredytu

Kredyt budowlany wypłacany jest w transzach, których wysokość wynika ze złożonego w banku kosztorysu prac budowlanych. W czasie wypłaty transz kredytobiorca zobowiązany jest jedynie do spłaty odsetek od wypłaconej kwoty, zaś pełną spłatę rat kapitałowo – odsetkowych rozpoczyna najwcześniej po całkowitej wypłacie kredytu. Na wypłatę kredytu i realizację budowy banki najczęściej wyznaczają 2-letni termin.

Rozliczanie z bankiem

Większość banków uzależnia wypłatę kolejnej transzy na budowę od rozliczenia się z poprzednio wypłaconej kwoty, a rozliczanie następuje zwykle w formie inspekcji upoważnionego pracownika banku. To on potwierdza, czy założone w kosztorysie prace budowlane zostały zrealizowane. Prace muszą być potwierdzone również odpowiednim wpisem w dzienniku budowy. Banki odeszły już od potwierdzania prac fakturami na zakup materiałów i/lub robociznę.

Kredyt budowlany jest postrzegany jako jeden z najbardziej skomplikowanych produktów bankowych na rynku, zarówno na etapie wyboru banku, złożenia dokumentacji jak i jego wypłaty. Warto przy jego zaciąganiu skorzystać z porady profesjonalnego doradcy, który przejmie część obowiązków na siebie, ułatwiając całą procedurę, a także negocjując z bankiem parametry cenowe kredytu.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 606127723

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście