Zdolność kredytowa i wkład własny - podstawa uzyskania kredytu

Zdolność kredytowa i wkład własny to dwie podstawowe kwestie występujące w procesie ubiegania się o kredyt. Bez wkładu własnego i dochodów na wymaganym poziomie nie otrzymasz kredytu.

Zdolność kredytowa 

Podczas analizy zdolności kredytowej oceniane są dochody, źródła tych dochodów, ich regularność, a także brana jest pod uwagę wysokość zobowiązań osoby starającej się o kredyt. O kredyt mieszkaniowy może ubiegać się osoby osiągające stabilne dochody. Wbrew obiegowym opiniom nie oznacza to, że na kredyt mogą liczyć tylko zatrudnieni na etacie na czas nieokreślony. Również honorowane są umowy na czas określony, chociaż pod pewnymi warunkami. Banki zazwyczaj oczekują, aby aktualna umowa obowiązywała przez 12 miesięcy. O kredyt mogą także starać się pracujący na umowach zlecenie czy o dzieło. 

Każdy bank uwzględnia w swoich wyliczeniach raty kredytów, które już spłacamy, a także przyznane limity w kartach kredytowych czy kredytach odnawialnych. Dodajmy, że nawet gdy z karty kredytowej nie korzystamy, to będzie ona policzona jako zobowiązanie. Oczywiście obciążeniem nie będzie cały przyznany limit, ale pewna część przyznanej kwoty.

Na zdolność kredytową wpływ ma także liczba osób w gospodarstwie domowym. Inne możliwości uzyskania kredytu ma osoba bez dzieci, a inne rodzina z dziećmi, nawet jeśli dochody i zobowiązania są identyczne. W ostatnich miesiącach koszty, które banki przyjmują przy liczeniu zdolności kredytowej wzrosły. Był to między innymi efekt nacisków Komisji Nadzoru Finansowego. Dzisiaj banki średnio zakładają, że miesięczny koszt utrzymania jednej osoby w gospodarstwie domowym wynosi ok. 800 zł. Trudno w tej polityce doszukać się działania prorodzinnego, bo według tych zasad, im więcej osób w gospodarstwie domowym, tym trudniej o kredyt, a co za tym idzie trudniej o zakup mieszkania. Czyli teoretycznie banki preferują osoby bezdzietne, a nie rodziny.

Sytuacji nie poprawia również fakt, że żaden z banków do tej pory nie zdecydował się na uwzględnianie do dochodów pieniędzy z programu 500+, co mogłoby pomóc w poprawie zdolności kredytowej rodzin z dziećmi. KNF również nie zajął stanowiska w tej kwestii.

Wkład własny

Kolejnym z kryteriów, które trzeba spełnić przy staraniu się o kredyt hipoteczny jest konieczność posiadania wkładu własnego.

Zgodnie z Rekomendacją S Komisji Nadzoru Finansowego kwota udzielonego kredytu w roku 2016 nie może być wyższa niż 85% wartości zabezpieczenia kredytu. Oznacza to więc, że konieczne jest wniesienie do transakcji 15% własnych pieniędzy.

Możliwe jest jednak udzielić jednak kredytu w wysokości do 90% wartości zabezpieczenia pod warunkiem ubezpieczenia części brakującego wkładu własnego. Oznacza to, że w niektórych bankach do uzyskania kredytu wystarczy 10% środków własnych.

Należy jednak przygotować na trochę większy wydatek, gdyż zakup nieruchomości i zaciągnięcie kredytu wiążą się z koniecznością uiszczenia opłat takich jak taksa notarialna, podatek od czynności cywilnoprawnych, czy prowizji za udzielenie kredytu.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 608475036

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście