Wkład własny - czy wystarczy 10% wkładu własnego?

Jest wiele rozwiązań, które pozwalają uzuskać kredyt osobom posiadającym 10% wkładu własnego.

Kredytobiorców chcących starać się o kredyt hipoteczny obowiązuje wniesienie 20 % wkładu własnego jednak bezwzględne minimum wynosi 10 % - pozostałe brakujące 10 % można ubezpieczyć – ale tylko w 2016 roku. Od 2017 roku obowiązywać będzie bezwzględne 20 % wkładu własnego.

Ciekawostką jest, że od 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego systematycznie zwiększa wysokość wymaganego wkładu własnego:

 • 2014 rok – 5%
 • 2015 rok – 10%
 • 2016 rok – 15%
 • 2017 – 20%

Podstawowym udziałem jako wkład własny jest wkład w postaci środków pieniężnych (gotówka lub środki na rachunku bankowym), jednak jak się okazuje nie jest to jedyna forma akceptowana dla banku. Do wkładu własnego możemy także zaliczyć środki z:

 • Likwidacji książeczek mieszkaniowych
 • Likwidacji akcji
 • Likwidacji obligacji
 • Ulokowane w nieruchomości
 • Wniesione zaliczki
 • Wniesione wpłaty na rzecz dewelopera / zbywcy nieruchomości
 • Dofinansowanie w ramach programu „MDM”

Jeżeli chodzi o kredyt na budowę domu częścią wkładu własnego może być:

 • wartość działki na której będzie stawiany dom
 • koszt poniesiony na zakup materiałów
 • koszt poniesiony za wykonanie poszczególnych robót

Należy jednak pamiętać, że poniesione koszty muszą być odpowiednio udokumentowane, np. w postaci rachunków czy faktur.

Jak widać mamy sporo możliwości, z których możemy skorzystać starając się zgromadzić własny wkład własny.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 604118530

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście