Ustawa o kredycie hipotecznym - co zyskuje kredytobiorca?

Ustawa o kredycie hipotecznym zawiera sporo przepisów, które powinny przyczynić się do poprawy jakości usług finansowych w Polsce.
 

Poniżej przedstawiam kilka ważnych kwestii, które podnosi ustawa:

 

  1. Obowiązujące aktualnie regulacje nakazują udzielać kredytów hipotecznych w walucie, w której kredytobiorca otrzymuje wynagrodzenie. Kredyty w walucie mogą zaciągnąć osoby, które zarabiają w walucie.

 

  1. Ważne z punktu widzenia kredytobiorcy są także regulacje normujące maksymalny okres oczekiwania na decyzję banku oraz konieczność uzasadnienia negatywnej decyzji banku. Maksymalny okres oczekiwania wynosi więc 21 dni od momentu złożenia wniosku kredytowego, a jeśli bank wyda odmowną decyzję kredytową, będzie musiał poinformować kredytobiorcę o przyczynach odmowy.

 

  1. Osoby zaciągające kredyt hipoteczny mogą odstąpić od umowy kredytowej bez podawania przyczyny swojej decyzji - osoba, która chce zrezygnować z kredytu może zmienić swoją decyzję pod warunkiem, że od podpisania umowy nie minęło więcej niż 14 dni.

 

  1. Obowiązujące prawo ujednoliciło również zasady reklamowania kredytów. Reklama kredytu powinna więc być rzetelna i zrozumiała. Musi zawierać wszystkie niezbędne informacje o kredycie. Należą do nich między innymi: rzeczywista stopa oprocentowania, całkowita kwota kredytu, sposób obliczania oprocentowania, przedstawione na reprezentatywnym przykładzie.

 

  1. Banki nie mogą prowadzić tzw. sprzedaży wiązanej, tzn. udzielenie kredytu nie może być uzależnione od zakupu innego produktu finansowego. Wyjątek stanowi bezpłatny rachunek płatniczy lub oszczędnościowo-rozliczeniowy, którego jedynym celem jest gromadzenie środków finansowych przeznaczonych na spłatę kredytu.

 

  1. Wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego kredytobiorca może dokonać w każdym momencie trwania umowy. Bank może jednak zażądać rekompensaty za wcześniejszą spłatę, która nie może być wyższa niż odsetki naliczone od spłacanej kwoty w okresie roku od dnia faktycznej spłaty. Wysokość rekompensaty nie może również przekroczyć 3 proc. spłacanej kwoty.

 

  1. Kredytobiorcy, mający problem z terminową spłatą zobowiązania będą mogli złożyć do banku wniosek o restrukturyzację zadłużenia, a restrukturyzacja będzie mogła polegać na czasowym zawieszeniu spłaty kredytu, obniżeniu wysokości rat, wydłużeniu okresu kredytowania.

 

  1. Świadczenie usług dotyczących pośrednictwa kredytu hipotecznego powinno być wykonywane wyłącznie przez pośredników kredytu hipotecznego lub agentów. 
    Muszą oni zostać wpisani na listę Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Warto wiedzieć, że wewnętrzne procedury banków mogą się od siebie różnić. Kwestie podejścia do zarobków, zabezpieczenia czy źródeł dochodu, mogą zaważyć na decyzji banku.

Profesjonalny pośrednik, znający oferty poszczególnych banków wskaże istotne kwestie, które mogą mieć wpływ na późniejszą decyzję kredytową. Wytypuje również banki, które przychylnie spojrzą na sytuację kredytobiorcy.

Ekspert kredytowy pomoże w przygotowaniu dokumentów wymaganych przez banki, do których klient zdecyduje się złożyć wniosek. Przedstawi nie tylko różnice w ofertach poszczególnych banków, ale również w procedurach udzielania kredytów.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 508106745

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście