Ostatni dzwonek dla chętnych na MDM

Od 2 stycznia 2018 roku będzie można składać wnioski o dopłaty w programie Mieszkanie dla Młodych. Nie sposób stwierdzić, na jak długo wystarczy środków, ale pewne jest, że aby uzyskać dopłatę, trzeba będzie się śpieszyć. Warto przygotować się zawczasu, by nie stracić niepowtarzalnej szansy.

W puli znajdzie się ostatnie 381 mln zł, co powinno wystarczyć dla 15-16 tys. kredytobiorców. W normalnych warunkach rynkowych podobnej liczby kredytów udziela się w miesiąc, ale program MDM wzbudza tak ogromne zainteresowane, że pieniądze mogą skończyć się zdecydowanie szybciej. Zasada jest prosta „kto pierwszy ten lepszy”, warto więc być gotowym odpowiednio wcześniej. Podpowiadam, jak do tego się zabrać.

  1. Znajdź nieruchomość

Pierwszym krokiem, chociaż wcale nie najłatwiejszym, jest znalezienie właściwej nieruchomości, czyli takiej która spełnia ustawowe kryteria. Mieszkanie ma mieć powierzchnię maksymalnie 75 mkw. (dla rodzin z co najmniej trójką dzieci jest to 85 mkw.), a nabywcy domów muszą zmieścić się w 100 mkw. (10 mkw. więcej dla wielodzietnych). Warto jednak wiedzieć, że dopłata liczona jest do maksymalnie 50 mkw. (rodziny wielodzietne do 65 mkw.), co oznacza, że od tego poziomu wzrost powierzchni nieruchomości nie pociąga za sobą wzrostu wysokości dofinansowania.

Powierzchnia mieszkania to nie jedyny warunek. Nieruchomość musi też spełniać kryterium cenowe, tj. cena mkw. nie powinna przekraczać limitu publikowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla danego obszaru. I tak dla rynku pierwotnego z województwa warmińsko-mazurskiego maksymalne ceny w I kwartale 2018 roku powinny być tożsame z cenami dla IV kwartału 2017 roku i wynosić: 5 141,95 zł dla mieszkań z Olsztyna, 4 555,38 zł dla mieszkań z gmin sąsiadujących z Olsztynem i wreszcie 3 968,80 zł dla pozostałej części województwa. Dla rynku wtórnego limity cen są niższe i kształtować się będą następująco: 4 207,05 zł dla mieszkań z Olsztyna, 3 727,13 zł dla mieszkań z gmin sąsiadujących i wreszcie 3 247,20 zł dla pozostałej części województwa.

  1. Podpisz umowę przedwstępną

Kolejnym warunkiem, jaki należy spełnić, aby móc złożyć wniosek  o kredyt hipoteczny w ramach MDM,  jest podpisanie umowy przedwstępnej, której funkcję na rynku pierwotnym spełnia umowa deweloperska. O ile treść umów deweloperskich determinowana jest przepisami prawa, o tyle warto wiedzieć, że odpowiednie zapisy powinna mieć także umowa przedwstępna dotycząca nieruchomości z rynku wtórnego - w zakresie chociażby terminów płatności, numeru konta zbywcy czy odpowiedniego terminu na przekazanie kupującemu nabywanego lokalu.

  1. Skompletuj niezbędne dokumenty

Osoby zainteresowane dopłatami na 2018 rok będą mogły składać wnioski kredytowe od 2 stycznia, ale wstępne procedury w niektórych bankach już wystartowały. W pierwszej kolejności banki dokonują weryfikacji złożonych dokumentów oraz wstępnej oceny zdolności kredytowej. Sprawdzają, czy klient oraz nabywana nieruchomość spełnia ustawowe kryteria, a także wydają wstępne decyzje finansowe. W niektórych bankach możliwa będzie nawet wycena nabywanej nieruchomości. Dzięki temu wniosek o udzielenie kredytu może być do końca roku częściowo przeprocesowany, tak by bank mógł bez zbędnej zwłoki w dniu 2 stycznia zarejestrować już tylko sam wniosek o dopłatę. Dzięki temu możliwe będzie sprawniejsze dokończenie całej procedury kredytowej oraz zapewnienie sobie pierwszeństwa w ostatnim wyścigu po Mieszkanie dla Młodych.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 606127723

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście