PRACA ZA GRANICĄ a KREDYT NA MIESZKANIE W POLSCE

Zjawisko emigracji ekonomicznej jest w Polsce dość powszechne. Zdarza się dość często, że Polacy pracujący za granicą chcą uzyskać kredyt na zakup nieruchomości w Polsce – czy to pod kątem inwestycyjnym, czy jako zabezpieczenie swojego ewentualnego powrotu do kraju. I tutaj pojawiają się kluczowe pytania – czy Polak uzyskujący dochód w obcej walucie może w kraju zaciągnąć kredyt hipoteczny i na jakich warunkach jest to możliwe.

Po pierwsze:  waluta

Od 1 lipca 2014r. weszła w życie zmiana Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, w ramach której zalecono bankom udzielania klientom indywidualnym kredytów hipotecznych wyłącznie w walucie, w jakiej uzyskują oni dochód. W przypadku klientów zarabiających w kilku różnych walutach, bank powinien zapewnić zgodność waluty kredytu z walutą, w której uzyskiwany dochód jest najwyższy.

A to oznacza, że kredyt można zaciągnąć wyłącznie w walucie, w jakiej uzyskuje się dochód. I tak zatrudnieni w Wielkiej Brytanii i uzyskujący dochód w funtach brytyjskich, mogą uzyskać kredyt w funtach, a Polacy zarabiający w strefie euro mogą wnioskować wyłącznie o finansowanie w euro. Jeśli o kredyt wnioskuje gospodarstwo domowe z różnymi walutami dochodów, zasadą jest, że decydujące znaczenie ma dochód wyższy. Natomiast jeśli do zdolności kredytowej jako główny dochód brany jest ten w PLN, to można wnioskować o kredyt w złotówkach.

Po drugie: wkład własny

Obostrzenia dotyczące kredytowania dochodów z zagranicy obejmują również wysokość wkładu własnego.  Standardowo jego wysokość podniesiono do 30%, z nielicznymi wyjątkami pozwalającymi zmniejszyć do 10%. Mniejszy wkład własny dotyczy albo klientów ze znacznie większymi dochodami albo stale mieszkających w Polsce, których odległość pomiędzy miejscem pracy a miejscem zamieszkania nie przekracza 150 km (np. na granicy polsko-niemieckiej).

Po trzecie: źródło dochodu

Najważniejszym warunkiem akceptacji dochodu uzyskiwanego za granicą jest jego forma. Mianowicie musi to być umowa o pracę. Akceptowalny minimalny czas jej trwania jest zależny od banku, ale zwykle obowiązują podobne wymogi jak dla umów o pracę zawartych w kraju czyli standardowo 6 miesięcy. Banki natomiast w zasadzie nie akceptują dochodów uzyskiwanych z prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami kraju, ale z jednym małym wyjątkiem. Działalność prowadzona jest w Niemczech, a uzyskiwany z niej dochód może zostać wyjątkowo zaakceptowany przez Deutsche Bank.

Po czwarte: dokumenty

Poza zaświadczeniem o dochodach i wyciągami z konta, banki wymagają często rocznego rozliczenia z podatku, opinii banku prowadzącego rachunek czy raportu wiarygodności kredytowej zagranicznej instytucji, będącej odpowiednikiem polskiego Biura Informacji Kredytowej. Dokumentacja ta w zależności od banku często musi być również przetłumaczona na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Czy zatem jest możliwe uzyskanie kredytu na mieszkanie w Polsce pracując za granicą? Odpowiedź jest jedna – tak. Sam kredyt wymaga jednak nieco innej „oprawy” dokumentowej, cechuje się innymi wymogami wkładu własnego czy okresu spłaty. Warto przed podjęciem decyzji zasięgnąć porady doświadczonego eksperta finansowego, który pomoże w dokonaniu właściwego wyboru oraz łatwo przeprowadzi klienta przez proces uzyskania kredytu w banku.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 606127723

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście