Dochody z zagranicy a kredyt gotówkowy?

       Z instytucji bankowych działających na terenie Polski jedynie kilka oferuje kredyty gotówkowe dla osób pracujących za granicą. Dzieje się to dlatego, że problemem jest weryfikacja dochodu. O ile sprawdzenie zdolności kredytowej osób zatrudnionych w Polsce nie stanowi większego problemu, o tyle umowy zawierane za granicą przysparzają wiele więcej problemów z ich weryfikacją.

Dochód z zagranicy jest akceptowany w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę, kontrakt menedżerski, kontrakt marynarski, emerytura i renta zagraniczna. Minimalna historia zatrudnienia u danego pracodawcy to 3 miesiące, a czasami nawet 6 miesięcy.

Jeśli już zdecydujemy się na wzięcie kredytu gotówkowego w Polsce to musimy zebrać wszystkie niezbędnie dokumenty wymagane przez banki. Wiele banków wymaga dodatkowych dokumentów, takich jak tłumaczenie przysięgłe umowy o pracę czy odpowiednik raportu BIK z danego kraju. Bank też może zażądać przedstawienia wyciągu z rachunku bankowego, na który wpływa wynagrodzenie.

Dochód osiągany za granicą w walucie ulega przeliczeniu na PLN wg standardowo obowiązujących zasad. Udzielony kredyt gotówkowy wypłacany jest w złotówkach.

W zależności od banku wymagane dokumenty:

- Bank 1- akceptuje dochody z zagranicy z tytułu umowy o pracę, emerytury i renty zagranicznej, kontraktów menedżerskich, kontraktów marynarskich.

- Bank 2-daje możliwość uzyskania kredytu gotówkowego tylko osobom, które posiadają umowę o pracę na czas określony i nieokreślony, a które przepracowały u danego pracodawcy minimum 6 miesięcy.

- Bank 3- udzieli takiego kredytu osobom, które mają emeryturę lub rentę zagraniczną, albo kontrakt menadżerski, pod warunkiem że przedstawicielstwo armatora znajduje się na terenie Polski.

- Bank 4-preferuje umowy o pracę na czas określony i nieokreślony z krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii i Norwegii, pod warunkiem wpływu świadczenia od minimum 6 miesięcy na konto w banku na terenie RP.

Maksymalna kwota jaką można uzyskać waha się w poszczególnych bankach od 150 000 do 250 000, a okres maksymalnego kredytowania to przeważnie 96 miesięcy.

Przy udzielaniu takiego kredytu znacznie przychylniej będą traktowane osoby osiągające dochód w krajach Unii Europejskiej lub z takich państw jak Szwajcaria lub Norwegia.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 785924976

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście