Kredyt hipoteczny, a zarobki z zagranicy?

Kredyt hipoteczny, a zarobki z zagranicy?

Wszystkie krajowe banki muszą przestrzegać zasad udzielania kredytów walutowych, które określiła Komisja Nadzoru Finansowego. Według Rekomendacji S tejże Komisji Nadzoru Finansowego, która obowiązuje od połowy 2014 roku, banki mogą udzielać kredytów hipotecznych tylko w walucie, w której zarabia klient.  

Kredyt taki mogą uzyskać osoby zatrudnione na umowę o pracę lub kontraktach. Umowa powinna obejmować okres min. 6 miesięcy, rzadko akceptowany jest 3 miesięczny okres zatrudnienia. Oprócz okresu zatrudnienia, banki biorą też pod uwagę zawód i stanowisko kredytobiorcy. Osoby prowadzące działalność gospodarczą poza granicami Polski, raczej nie mają szans na uzyskanie kredytu hipotecznego.

W zależności od tego w jakim kraju pracuje dana osoba, banki w Polsce mogą mieć odmienne zasady co warunków kredytowania. Sprowadza się to głównie do wysokości wkładu własnego, ogólnej kwoty jaką można uzyskać czy też okresu kredytowania. Największą szansę na kredyt mają osoby zatrudnione na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii.

Jeśli chodzi o wkład własny jest on zróżnicowany i jego wielkość wiąże się z okresem kredytowania i tak na przykład mamy:

- 40%  to okres kredytowania 20 lat,

- 30% to 15 lat kredytowania,

- 10% lub 20%  na 30 lat kredytowania dla klientów z dobrym dochodem i atrakcyjna nieruchomością.

Wiele sytuacji jest rozważane indywidualnie, każdy klient poddawany jest badaniu zdolności kredytowej, jak również włącza się procedury, które mają na celu jak najlepsze zabezpieczenie kredytu.

Klienci zainteresowani kredytem walutowym muszą pamiętać o dodatkowych formalnościach.

Każdy bank udzielający kredytu, wymaga dostarczenia innego kompletu dokumentów, jednakże zazwyczaj do wniosku należy dołączyć:

- zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach,

- zeznanie podatkowe,

- historię rachunku bankowego, na który wpływa wynagrodzenie/ opinię zagranicznego banku o kliencie,

- historię kredytową z kraju w którym jest zatrudniony jak również inne dokumenty np. zezwolenie na pobyt stały oraz pozwolenie na pracę, jeśli takie w danym kraju jest wymagane.

Większość banków wymaga dostarczenia dokumentów w języku polskim przetłumaczonych przez tłumacza przysięgłego, koszt tłumaczenia ponosi kredytobiorca.

Dodatkowym warunkiem uzyskaniem kredytu jest to, że kredytowana nieruchomość musi być położona na terenie Polski.

Rozwiązaniem  problemu uzyskania kredytu w złotówkach - może być ubieganie się o kredyt hipoteczny  razem z inną osobą, która zarabia w Polsce np. z rodzicami lub rodzeństwem. Jednakże w tym przypadku kluczowe są zarobki osoby zarabiającej w złotówkach, bo z nimi przede wszystkim powiązana będzie zdolność kredytowa.

Dochody z zagranicy, mogą przysporzyć trochę więcej zamieszania starając się o kredyt ale warto podjąć trud do uzyskania kredytu na wymarzony własny kąt.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 785924976

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście