Kredyty hipoteczne ze stałą stopą procentową - propozycja KNF

Komisja Nadzoru Finansowego skierowała do konsultacji projekt rekomendacji w sprawie kredytów hipotecznych, w której celem ma być spowodowanie, by banki miały w swojej ofercie także kredyty ze stałą stopę procentową.

 

KNF zaleca, by banki posiadały w swojej ofercie także kredyty oparte o stałą stopę procentową lub okresowo stałą stopę procentową.

Zgodnie z nowelą banki miałyby również umożliwiać osobom posiadającym kredyt zamianę kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową na kredyt oprocentowany stałą stopą procentową lub okresowo stałą stopą procentową.

 

KNF w projekcie rekomendacji zwraca także uwagę na konieczność prowadzenia przez banki szerokiej akcji edukacyjnej i informacyjnej, przedstawiającej cechy tych kredytów, zwłaszcza związanych z nimi czynników ryzyka.

 

Dla kredytobiorców stałe oprocentowanie oznacza, że w jakiejś perspektywie czasowej nie będzie ono rosło. Czy rozwiązanie będzie korzystniejsze dla kredytobiorców? To zależy od sytuacji panującej na rynkach.

 

Kredyt może cechować oprocentowanie stałe bądź zmienne. Oprocentowanie stałe jest ustalane w momencie zawarcia umowy z bankiem i pozostaje na jednakowym poziomie do chwili przewidzianej w umowie.

 

Oprocentowanie zmienne odzwierciedla natomiast tendencje na rynku międzybankowym i ulega wahaniom pod wpływem procesów gospodarczych.

W skład zmiennego oprocentowania kredytu wchodzi stała marża oraz element zmienny - w przypadku kredytów wskaźnik stopy referencyjnej, np. WIBOR, EURIBOR czy LIBOR, określający stopę procentową, po której banki pożyczają sobie pieniądze na polskim lub zagranicznym rynku. Wzrost stóp procentowych i wskaźnika WIBOR będzie w dłuższej perspektywie prowadził do zwiększenia wysokości rat kredytów w złotówkach. I odwrotnie - obniżenie stóp procentowych sprawi, że wysokość rat kredytów zacznie stopniowo spadać.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 722263118

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście