Zasady wyznaczania kosztów kredytu mają być prostsze

Jednym z najważniejszych z przepisów przyjętej przez Sejm w ubiegłym roku ustawy o hipotekach, który właśnie zaczął obowiązywać był zapis, że w przypadku gdy umowa dotyczy kredytu hipotecznego ze zmienną stopą oprocentowania, wskaźniki referencyjne wykorzystywane do jej obliczenia są zrozumiałe, dostępne, obiektywne i możliwe do zweryfikowania przez strony umowy o kredyt hipoteczny.

 

Z informacji przekazywanych przez banki wynika, że zmiany zostały wdrożone 1 lipca 2018 r. i dotyczyły modyfikacji wzorców dokumentów wykorzystywanych w procesie udzielania produktów hipotecznych, w tym w szablonach umów kredytowych.

 

Jak twierdzi KNF, niemal wszystkie kredyty hipoteczne w Polsce są oparte o zmienną stopę procentową, do której obliczania wykorzystywane są wskaźniki referencyjne WIBOR, EURIBOR oraz LIBOR. Wszystkie trzy wskaźniki są powszechnie dostępne. Podmioty udostępniające te wskaźniki na swoich stronach internetowych posiadają pełny opis metodyki - zarówno w wersjach uszczegółowionych, jak i bardziej ogólnych, przystępnych z punktu widzenia konsumenta.

 

Nie były to jedyne w ostatnim czasie zmiany dotyczące sposobu wyznaczania oprocentowania kredytów.

 

Od stycznia obowiązuje unijne rozporządzenie BMR. Dotyczy ono wskaźników referencyjnych, jak WIBOR czy LIBOR. Dodanie do tych indeksów marży banku określa faktyczny poziom oprocentowania kredytu. Przyjęcie nowych przepisów to konsekwencja skandali, jakie miały miejsce na zagranicznych rynkach po wybuchu kryzysu finansowego sprzed dekady. Okazało się wówczas, że takie wskaźniki jak LIBOR podlegały manipulacjom (nie były jednak zawyżane, ale zaniżane, co z punktu widzenia kredytobiorców było korzystne).

 

Rozporządzenie określa nowy sposób zarządzania wskaźnikami referencyjnymi. Wymaga m.in. ich licencjonowania (jest na to czas do końca przyszłego roku). Na banki nakłada zaś obowiązek opracowania planów awaryjnych dla sytuacji, gdy WIBOR czy LIBOR nie byłyby ogłaszane na bieżąco.

 

Krajowi kredytodawcy najczęściej chcą odwoływać się do stóp banków centralnych.

 

W przypadku "wyjścia" ze stawki WIBOR wskaźnikiem uwzględnianym przy oprocentowaniu będzie stopa referencyjna NBP powiększona 0,20 pkt proc. (dla kredytu z WIBOR 3M) lub stopa referencyjna NBP powiększona o 0,25 pkt proc. (dla kredytu z WIBOR 6M).

 

W Polsce WIBOR jest obliczany na podstawie kwotowań banków przez GPW Benchmark, spółkę zależną giełdy. Nie ma ona w planach rezygnacji z wyliczania wskaźnika. Inaczej może być z LIBOR, który tylko do końca 2021 r. będzie wspierany przez brytyjski nadzór.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 793012206

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście