Mieszkanie na kredyt

Kredyt na zakup nieruchomości – domu, mieszkania, nie jest wbrew pozorom bardzo skomplikowany. Pierwszą rzeczą, od której powinniśmy zacząć jest znalezienie odpowiedniej nieruchomości, na którą potrzebny jest kredyt. Najczęściej poszukiwanie nieruchomości zaczynamy od przeglądania ofert na stronach internetowych. Lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy pośrednika nieruchomości, który pomoże w doborze odpowiedniej lokalizacji, warunków oraz ceny, jaką jesteśmy gotowi wydać na zakup. Każdy wybiera nieruchomość w zależności od możliwości finansowych. Rozważając finansowanie nieruchomości z kredytu należy brać pod uwagę ile posiadamy środków na wkład własny. W zależności od oferty banków powinniśmy posiadać od 10 do 20% środków własnych na zakup. Banki posiadają różną ofertę, która jest uzależniona od celu kredytu oraz zdolności kredytobiorców. Pomocą w wyborze najlepszej oferty służą doradcy finansowi, którzy przeprowadzają cały proces ubiegania się o kredyt od przedstawienia oferty banków do umowy kredytowej. W zależności od tego czy mieszkanie jest kupowane na rynku pierwotnym czy wtórnym, kredyt jest wypłacany w kilku transzach lub jednorazowo. Kupując nowe mieszkanie, które jest jeszcze w budowie, bank wypłaca kredyt w transzach w zależności od postępu prac oraz po zamknięciu kolejnych etapów inwestycji. Środki przekazywane są bezpośrednio na rachunek dewelopera. W okresie budowy nieruchomości kredytobiorca spłaca jedynie odsetki od wypłaconych transz, bez spłaty kapitału. Pełne raty kapitałowo-odsetkowe zaczynamy spłacać po uruchomieniu ostatniej transzy kredytu. W przypadku zakupu mieszkania na rynku wtórnym sytuacja wygląda trochę inaczej. Kupując mieszkanie z rynku wtórnego, po podpisaniu umowy kredytowej, bank uruchamia środki na zakup w jednej transzy przekazując je na rachunek sprzedającego mieszkanie. Kiedy kupujemy mieszkanie, które jest zabezpieczeniem innego kredytu hipotecznego bank wypłaca kredyt w dwóch częściach. Pierwsza część zostaje przekazana do banku, który udzielił kredytu sprzedającemu na spłatę obecnego zadłużenia. Po spłacie bieżącego zadłużenia bank przekazuje drugą część na rachunek sprzedającego nieruchomość. Raty kapitałowo-odsetkowe w tym przypadku zaczynamy spłacać od razu po uruchomieniu kredytu. W obu przypadkach do rat w pierwszym okresie należy doliczyć ubezpieczenie pomostowe. Jest to ubezpieczenie płacone w okresie od zakupu nieruchomości do momentu wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Przy zakupie mieszkania na rynku pierwotnym okres ten jest dłuższy niż przy zakupie na rynku wtórnym. Wysokość rat uzależniona jest od kwoty kredytu oraz okresu spłaty. Dłuższy okres kredytowania powoduje wzrost kwoty odsetek do spłaty. W wielu bankach jest możliwość wcześniejszej spłaty kredytu. Decydując się na wcześniejszą spłatę kredytu lub nadpłatę kredytu musimy się jednak liczyć z opłatą za wcześniejszą spłatę, ale najczęściej opłata ta występuje w okresie kilku pierwszych lat.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 514110541

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście