Kredyt dla Polaka pracującego z granicą


Sprawa wydaje się prosta, jednak taka nie jest. Banki stosując zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego, podlegającej bezpośredniemu nadzorowi Prezesa Rady Ministrów, w większości wycofały się z udzielania kredytów dla osób uzyskujących dochody w walucie innej niż PLN. Zgodnie z zaleceniami KNF-u waluta kredytu powinna być zgodna z walutą uzyskiwanego dochodu, zatem osoba uzyskująca dochód w EUR powinna otrzymać kredyt w tejże walucie. Wszystko byłoby w porządku gdyby banki rzeczywiście udzielały takie finansowanie, ale tak nie jest.  Obecnie ostały się tylko 2 banki, które procesują takie wnioski i do tego obowiązują zaostrzone kryteria przyznawania takich kredytów. 
Dlatego jeżeli pracujesz za granicą i zostałeś urzeknięty zachętą powrotu na łono Ojczyzny przez któregoś z przedstawicieli rządu, skontaktuj się najpierw z doradcą kredytowym i sprawdź w jaki sposób możesz sfinansować zakup wybranej przez Cienie nieruchomości i to najlepiej jeszcze przed podpisaniem jakiejkolwiek ujmowy na jej zakup.
 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 514110541

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście