Jak trudno uzyskać kredyt w roku 2019

Pierwszym z kryteriów branych pod uwagę przez bank podczas wydawania decyzji kredytowej, jest wiek wnioskodawcy.  Podstawą jest rzecz jasna, by potencjalny kredytobiorca był osobą pełnoletnią, jednak „modelowi” klienci to ci w wieku do 35 lat.

Z dużo większym dystansem banki traktują jednak już starsze osoby. Nie jest tu przy tym istotny sam wiek kredytobiorcy w momencie podpisywania umowy kredytowej, a w chwili całkowitej spłaty kredytu. Wszystko zależy więc od tego na jaki okres kredyt ma zostać zaciągnięty.

Banki zastrzegają bowiem, że kredytobiorca spłacając ostatnią ratę kredytu nie powinien być starszy, niż 75 czy 80 lat. Pamiętajmy, że kredyt hipoteczny to zobowiązanie długoterminowe, dlatego banki ograniczają w ten sposób ryzyko związane z brakiem spłaty udzielonego finansowania.

Rekomendacja S a wiek kredytobiorcy:

Przy ustalaniu długości okresu kredytowania klienta detalicznego, bank powinien uwzględnić zdolność kredytobiorcy do kreowania dochodów w całym okresie trwania umowy, zwracając szczególną uwagę na okres, w którym należy oczekiwać osiągnięcia przez kredytobiorcę wieku emerytalnego.

Kredyt hipoteczny a historia kredytowa

Historia kredytowa to najważniejszy czynnik, który ma wpływ na ocenę wniosku o kredyt hipoteczny. Warto pamiętać, że dla banku bardziej wiarygodnym klientem jest ta osoba, która nie posiada żadnej historii kredytowej, niż złą. 

Oczywiście największe szanse na kredyt mają wnioskodawcy z dobrą historią kredytową. Banki nie są skłonne udzielać finansowania osobom, które w przyszłości lub obecnie nie wywiązują się ze swoich zobowiązań z należytą starannością. Dotyczy to zarówno wcześniejszych kredytów i pożyczek, jak i zobowiązań względem Urzędu Skarbowego i/lub ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Kredyt hipoteczny a wysokość zarobków

Choć to bardzo istotne, to w przypadku zarobków nie liczy się wyłącznie to, ile potencjalny kredytobiorca zarabia. Ważne jest również to, jak wysokie są wydatki obciążające jego portfel, w tym liczba osób na utrzymaniu, inne zaciągnięte kredyty i pożyczki, limity kart kredytowych czy wysokość stałych kosztów utrzymania.

Wskaźniki finansowe to bowiem podstawa zdolności kredytowej, czyli prognozowanej zdolności do terminowej spłaty kapitału i odsetek. Negatywną decyzję kredytową może więc przykładowo otrzymać osoba, która pomimo iż zarabia 10 tys. zł., co miesiąc przeznacza na utrzymanie 9 tys. zł.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 697051183

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście