Rata równa czy malejąca? Na czym więcej zaoszczędzisz?

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego wiąże się z obowiązkiem spłaty co miesięcznej raty. Każda rata bez względu na to czy jest ratą równą czy malejąca składa się ze części odsetkowej i kapitałowej. Odsetki to zarobek banku, kapitał powoduje, że w następnej racie Twoje saldo kredytu jest niższe.

Rata równa prawidłowo technicznie zwana ratą annuitetową jest najczęściej wybieraną opcją spłaty kredytu hipotecznego. Rata równa składa się ze stopy procentowej WIBOR3M/6M/12M (zależy od banku) oraz marży. W opcji raty równej Twoje raty teoretycznie będą równe przez cały okres kredytowania. Założeniem jest brak zmiany stopy procentowej. Mimo faktu, iż rata równa nie zmienia swojej wysokości co miesiąc zmienią się jej struktura. Wzrasta część kapitału, a maleje część odsetkowa.

Rata malejąca jest dość rzadko wybierana przez klientów zainteresowanych kredytem hipotecznym. Rata malejąca podobnie jak równa składa się ze stopy procentowej WIBOR3M/6m/12M oraz marży. W opcji raty malejącej Twoje raty teoretycznie będą malały przez cały okres kredytowania. Założeniem jest brak zmiany stopy procentowej. W trakcie całego kredytu rata maleje. Część kapitałowa jest stała, a zmienia się cześć odsetkowa.

Okres kredytowania ma bardzo duży wpływ na wyniki porównania obydwu opcji. Im dłuższy okres kredytowania przyjmiemy, tym rata malejąca wygeneruje większe korzyści. Im krótszy okres kredytowania tym różnica będzie mniejsza.

Wybór pomiędzy ratą równą a malejącą nie jest oczywisty. Nie ma jednej prawidłowej decyzji. Każdy z kredytobiorców powinien rozważyć “za i przeciw”. Coś co jest dobre dla jednej osoby niekoniecznie musi mieć taką samą wartość dla kogoś innego. Rata równa teoretycznie droższa może być bardziej wygodna na dany moment. Rata malejąca może narzucić rygor większych oszczędności i dać fajne efekty w postaci niższych odsetek. Grunt, żeby decyzję podjąć świadomie, nie bazując na “mitach o kredycie hipotecznym”

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 605181707

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście