Zakup lokalu spółdzielczo-własnościowego i sugestie, na co zwrócić uwagę.

Zdarza się, że otrzymuję pytania od klientów, którzy znajdują taką nieruchomość, a także od pośredników z biur nieruchomości  jak to jest z mieszkaniami spółdzielczo-własnościowymi i czy banki wciąż kredytują takie lokale.

Odpowiedź brzmi TAK pod warunkiem, że grunty, na których stoi nieruchomość są uregulowane tzn budynek, w którym się znajduje lokal jest wybudowany na gruncie, do którego spółdzielnia ma prawo własności lub prawo do użytkowania wieczystego.

Od 2013 roku banki nie zabezpieczają się na lokalu, jeśli spółdzielnia nie ma prawa własności lub prawa do użytkowania wieczystego do gruntu, na którym stoi budynek nawet jeśli lokal ma założoną wcześniej księgę wieczystą. Niestety dotyczy to sporej liczby mieszkań w Warszawie.

Z kolei brak założonej księgi wieczystej na lokal nie jest przeszkodą w otrzymaniu kredytu i zakupie nieruchomości, jeśli grunty są uregulowane.

Ważną kwestią jest też, że jeśli lokal nie ma założonej księgi wieczystej to, żeby Sprzedający nie próbował jej założyć tuż przed transakcją, ponieważ to nie pozwoli na złożenie wniosku do banku o kredyt do czasu aż księga wieczysta zostanie założona. Przy podpisaniu umowy kredytowej bank przygotuje dokumenty do założenia księgi wieczystej dla lokalu uwzględniając nowego nabywcę prawa do nieruchomości.

Bo czym jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i czym się różni takie mieszkanie od własnościowego?

Przede wszystkim tym, że jednak właścicielem jest Spółdzielnia.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego to ograniczone prawo rzeczowe, ustanowione na rzeczy cudzej, co umożliwia korzystanie z lokalu spółdzielczego, ale nie jest się jego właścicielem i nie ma się udziału w częściach wspólnych (klatka schodowa, balkon itp.) Aby się nim stać i przekształcić prawo do lokalu w prawo odrębnej własności należy złożyć wniosek do Spółdzielni z żądaniem o przekształcenie i pokryć koszty wyliczone przez Spóldzielnię, a także dokonania opłat za sporządzenie aktu notarialnego, którego podpisanie powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy, dlatego tę czynność można wykonać po udzieleniu kredytu i przyznaniu prawo do lokalu będąc członkiem spółdzielni.

Nawet nie przekształcone mieszkanie we własność można remontować, wynajmować, sprzedać, obciążyć egzekucją, a także przysługuje możliwość darowizny, zapisania w testamencie  oraz dziedziczenia zgodnie z przepisami, więc zmiana spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu na odrębną własność, jest kwestą indywidualną.

Przy podejściu do transakcji zakupu prawa do lokalu i do złożenia wniosku do banku wymagane obligatoryjnie jest dokument potwierdzający prawo własności zbywcy oraz zaświadczenie ze spółdzielni zawierające dane na temat gruntu, na którym stoi budynek (numer księgi wieczystej gruntu, numer ewidencyjny), a także wpis potwierdzający, że nie ma zaległości w opłatach na rzecz spółdzielni, dokładny opis przeznaczenia lokalu oraz potwierdzenie braku Księgi Wieczystej i oświadczenie, że nie ma przeciwskazań do jej założenia. Później proces przebiega tak jak przy  zakupie lokalu z odrębną własnością.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 603364886

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście