Kredyt hipoteczny dla żołnierza

Żołnierze należą do grupy zawodowej, która cieszy się stabilnym zatrudnieniem i całkiem godziwym wynagrodzeniem. Oprócz uposażenia zasadniczego żołnierze otrzymują również różnego rodzaju dodatki. Czy bank bierze je pod uwagę w kwestii kredytu hipotecznego?

Składowe żołnierskiego uposażenia

Oferta bankowa nie przewiduje udzielania kredytów na specjalnych warunkach dla osób z niektórych grup zawodowych. Tym samym żołnierz jest traktowany na równi z innymi, którzy ubiegają się o kredyt hipoteczny na podstawie umowy o pracę. Składowe jego wynagrodzenia to pensja zasadnicza plus dodatki za długoletnią służbę, dodatek motywacyjny czy kompensacyjny.

O zdolności kredytowej żołnierza decyduje przede wszystkim sposób wypełnienia dokumentów przez wojskowe kadry. Jeśli zarobki wraz z dodatkami osoby ubiegającej się o wsparcie finansowe zostaną uwzględnione jako podstawa wynagrodzenia, bank wyliczy zdolność kredytową na podstawie całości.

Czy we wniosku kredytowym można uwzględnić dodatek mieszkaniowy za brak mieszkania służbowego?

Kwota dodatku mieszkaniowego dla żołnierza, który nie posiada mieszkania służbowego, różni się w zależności od lokalizacji. Średnio wynosi ona około 900 zł za miesiąc. Czy można ująć tę wartość we wniosku kredytowym, by podnieść swoją zdolność? Z prawnego punktu widzenia, kwota ta nie stanowi dochodu, jednak kilka banków w Polsce może potraktować to jako składową wynagrodzenia zasadniczego. Oprócz wniosku o kredyt należy wówczas dostarczyć także zaświadczenie o wysokości dodatku.

Co z „trzynastką”?

Trzynasta pensja to wynagrodzenie, które otrzymuje każdy pracownik jednostek budżetowych. Termin ich wypłacania za poprzedni rok mija z końcem marca. Zatem warto uwzględnić ten aspekt przy składaniu wniosku o kredyt, ponieważ banki zazwyczaj domagają się dostarczenia dochodów z ostatnich 3 lub 6 miesięcy. Jeśli wypłacona kwota „załapie się” na listę wpływów, z pewnością podniesie zdolność kredytową żołnierza.

Żołnierz na kontrakcie zagranicznym

Zgodnie z prawem bankowym, kredytobiorca może ubiegać się o kredyt w walucie, w której zarabia. Jeśli żołnierz przebywa na kontrakcie zagranicznym, warto rozważyć kwestię późniejszego złożenia wniosku, ponieważ nie każdy bank jest w stanie udzielić kredytu w walucie innej niż polski złoty. Można także zadbać o to, by przelewy zagraniczne były realizowane w złotówkach – wówczas uzyskanie kredytu nie stanowi dla kontrahenta żadnej przeszkody.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 501804290

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście