Co to jest księga wieczysta

Co to jest Księga Wieczysta ?

Jakie informacje znajdziemy w Księdze Wieczystej ?

Czy wszystkie nieruchomości maja założoną Księgę Wieczystą ?

Dlaczego należy sprawdzać Księgę Wieczystą ?

Gdzie możemy sprawdzić Księgę Wieczystą ?

 

Księga Wieczysta to nic innego jak rejestr publiczny , w którym przedstawiony jest stan prawny nieruchomości  . Księgi wieczyste prowadzone są przez miejscowe Sądy Rejonowe , w których to możemy dokonać wszystkich czynności związanych z księgami tj. założenie księgi wieczystej , wpis hipoteki , wykreślenie hipoteki , pobranie odpisu , zmiany aktualnych danych itd.

Każda Księga Wieczysta złożona jest z 4 działów :

I Dział – znajdziemy tutaj dokładne informacje mówiące o adresie nieruchomości jego powierzchni oraz opis praw związanych z nieruchomością

II Dział – w tym dziale dowiemy się kto jest właściciel nieruchomości 

III Dział – tutaj wpisywane są ograniczone prawa rzeczowe takie jak użytkowania i służebności jak również wszelkie ostrzeżenia mówiące o niezgodnościach stanów faktycznych z prawnymi .

IV Dział – jest to hipoteka nieruchomości , w której wpisują się banki w przypadku zaciągnięcia kredytu w banku z zabezpieczeniem na nieruchomości . Tutaj również możemy znaleźć wpisy urzędów ( np.: ZUS , US )  lub osób fizycznych dociekających swoich praw wynikających z powstałych długów finansowych .  

Zdarza się , że nieruchomość może nie mieć założonej księgi wieczystej . Przykładem  jest spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego bez księgi wieczystej   .  Założenie Księgi Wieczystej wiąże się z opłata 100 pln . Księgę Wieczystą możemy założyć sami jeśli jesteśmy już właścicielami nieruchomości poprzez złożeni odpowiedniego wniosku w Sądzie Wieczysto Księgowym lub przy zakupie nieruchomości i wtedy taką czynność wykonuje za nas notariusz sporządzający akt notarialny .

Sprawdzenie Księgi Wieczystej to pierwsza czynność jaką należy zrobić przed podpisaniem umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości . Zdarzą się ,że w księdze znajdują się nie aktualne wpisy , których wyprostowanie zajmie parę tygodniu lub czasem miesięcy . Czasami sami zbywcy nieruchomości nie maja pojęcia o tym ,że w księdze znajdują się jakieś stare wpisy . Doskonałym przykładem jest wykup nieruchomości od skarbu Państwa , kiedy to należność została spłacona ale nigdy nie było złożonego wniosku o wykreślenie hipoteki . Zdarza się ,że w księdze są wpisane służebności osobiste tj. dożywotnie korzystanie z nieruchomości w zamian za przepisanie jej np. na dzieci lub wnuki . Takich przykładów jest wiele i zawsze lepiej sprawdzić to zanim się podpisze umowę przestępną. 

Wgląd do Ksiąg wieczystych jest jawny i każdy ma prawo sprawdzić to co jest tam wpisane . Możemy to zrobić na 2 sposoby :

- pobranie odpisu księgi wieczystej bezpośrednio z Sądu Rejonowego  , w którym prowadzona jest dana Księga Wieczysta

- sprawdzenie elektronicznej księgi pod adresem : https://ekw.ms.gov.pl

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 501624328

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście