Kredyt hipoteczny dla policjanta – na co może liczyć pracownik służb mundurowych?

Pracownicy mundurowi są uprzywilejowaną grupą zawodową, mogą szybciej przejść na emeryturę, otrzymują coroczne premie i mogą liczyć na preferencyjne warunki kredytowe w wielu bankach. Niektóre z nich wprowadziły specjalny kredyt dla policjanta.

 

Zarobki policjanta zależą od tego, na jakim szczeblu jest zatrudniony, czyli od grupy zaszeregowania. Średnie wynagrodzenie w policji z danych za 2020 rok wynosi 5 500 zł, jednak wielu pracowników służb mundurowych zarabia mniej. Na przykład kursant, czyli osoba przebywająca na stacjonarnym szkoleniu podstawowym, należący do 1 grupy zaszeregowania, otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2 824 zł netto. Jeżeli kursant ma mniej niż 26 lat, wtedy jego pensja jest wyższa i wynosi 3014 zł. Dodatkowo każda osoba przebywająca na kursie ma zapewnione wyżywienie i zakwaterowanie.

 

Po zakończeniu kursu pracownik zostaje zakwalifikowany do 2 grupy zaszeregowania i otrzymuje dochód w wysokości 3 858 zł. Każda wyższa grupa zaszeregowania jest równoznaczna z wyższą pensją. Najwyższe wynagrodzenie uzyskuje kadra zarządzająca, np. komendant powiatowy zarabia średnio 8 338 zł, a komendant wojewódzki – 10 910 zł. Ponadto do zarobków policjanta zaliczają się dodatki za staż pracy, dodatek służbowy/funkcyjny, dodatek za stopień itp. Każdy mundurowy otrzymuje również wsparcie finansowe, np. „mundurówka”, nagroda roczna, trzynastka (źródło: https://poradnikpracownika.pl/-praca-i-zarobki-policjanta-jak-nim-zostac). Czy osoby z takimi zarobkami mają szansę na kredyt? A może policjanci mogą liczyć na specjalnie dedykowany im produkt kredytowy?

 

Kredyt dla policjanta

 

Policja to formacja umundurowana i uzbrojona, która ma służyć społeczeństwu i dbać o ochronę bezpieczeństwa ludzi oraz o zachowanie porządku publicznego. Praca w policji zmieniła się na przestrzeni lat. Dawniej policjanci byli odpowiedzialni tylko za ściganie przestępców i utrzymywanie należytego porządku, dziś oprócz tego muszą się zajmować prewencją i ochroną oraz prowadzeniem działalności edukacyjnej. Pomimo tak wielu wyzwań i obowiązków istotnym walorem pracy w policji jest to, że zatrudnienie w służbach mundurowych jest stosunkowo stabilne. Podobnie jest z zarobkami, kształtują się one na tym samym poziomie, a po zdobyciu wyższej grupy zaszeregowania mogą być nawet wyższe. Stabilność pracy i zarobków dostrzegły banki, wprowadzając do swojej oferty kredyt dla policjanta.

 

Czym jest kredyt dla policjanta?

 

Kredyt dla policjanta, jak sama nazwa wskazuje, przeznaczony jest właśnie dla osób zatrudnionych w służbach mundurowych. Może występować pod nazwą „kredyt dla policjanta” lub być określany jako „kredyt dla mundurowych”. W drugim przypadku jest skierowany nie tylko do policjantów, ale i do żołnierzy.

 

Policjanci są postrzegani przez banki jako uczciwi i rzetelni klienci, którym można pożyczać pieniądze bez większych obaw. Z tego powodu instytucje finansowe skłonne są zaproponować tej grupie zawodowej korzystniejsze warunki kredytu. Może to być niższa marża, prowizja, a do tego bank może nie wymagać tak wielu formalności od policjantów, jak od innych pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Niektóre banki, zamiast zaświadczenia o dochodach od pracodawcy, mogą od policjanta żądać tylko dokumentu potwierdzającego przyjęcie do policji lub legitymacji policyjnej i na podstawie tych dokumentów udzielić kredytu.

 

Kredyt hipoteczny dla policjanta

 

Osoby zatrudnione w służbach mundurowych starające się o kredyt mogą w banku skorzystać z uproszczonych procedur, a także mogą wnioskować o wyższe sumy finansowania. Kredyt hipoteczny dla policjanta jest dostępny na prostszych i korzystniejszych warunkach. Przede wszystkim banki nie wymagają od policjantów dodatkowych dokumentów np. świadczących o dodatkowych dochodach. Nie żądają także od nich dodatkowych zabezpieczeń czy też dołączania do kredytu innej osoby. Kredyt mieszkaniowy dla policjanta jest udzielany na korzystniejszych warunkach (np. z niższą prowizją).

 

Dochód policjanta i zdolność kredytowa

 

Służby mundurowe otrzymują wynagrodzenie, które składa się z kilku elementów, należą do nich: uposażenie zasadnicze, dodatek za staż, dodatek specjalny, służbowy oraz motywacyjny. Bank, wyliczając zdolność kredytową, bierze pod uwagę wszystkie stałe elementy dochodu jak dodatek mieszkaniowy, „mundurówka”, trzynastka i kontrakty.

 

Zdolność kredytowa jest definiowana jako zdolność do spłaty zobowiązania wraz z ustalonymi w umowie odsetkami. Mieć zdolność kredytową oznacza mieć możliwość terminowego wywiązywania się ze spłaty kredytu udzielonego przez bank. Posiadanie zdolności kredytowej to spełnienie wymagań instytucji finansowej pod względem wysokości dochodu. Ocena zdolności kredytowej pomaga bankowi wyeliminować kredytobiorców, którzy nie będą spłacać zaciągniętego zobowiązania.

 

Wnioskując o kredyt mieszkaniowy dla policjanta, klient musi dostarczyć do banku wyciągi z własnego rachunku osobistego, na który wpływa jego wynagrodzenie. Na podstawie takiego wyciągu i zebranych informacji o wydatkach oraz zobowiązaniach policjanta instytucja finansowa dokonuje analizy zdolności kredytowej. Jeśli wynagrodzenie umożliwia spłatę raty kredytu mieszkaniowego, wtedy wniosek o kredyt jest rozpatrzony pozytywnie.

 

Policjant potrzebujący dodatkowych funduszy lub środków na zakup mieszkania powinien wybrać produkt dedykowany służbom mundurowym. Kredyt hipoteczny dla policjanta pozwoli uzyskać większą kwotę zobowiązania, a do tego jest szansa na wynegocjowanie niższej marży i zaoszczędzenie na miesięcznej racie.

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 697051183

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście