Zmiana pracy a kredyt hipoteczny – o czym warto wiedzieć?

Kredyt hipoteczny to popularny sposób na sfinansowanie zakupu mieszkania w Polsce. Trzeba jednak pamiętać, że to zobowiązanie na kilkadziesiąt lat, w czasie których mogą mieć miejsce różne wydarzenia. Może pojawić się na przykład kwestia: zmiana pracy a kredyt hipoteczny.

 

Bez wątpienia kredyty hipoteczne należą do jednych z najpopularniejszych w Polsce. Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że w ciągu jedenastu miesięcy 2021 roku Polacy zaciągnęli ponad 251 tys. takich kredytów, a ich wartość była wyższa niemal o 24% w porównaniu do 2020 roku (źródło: https://media.bik.pl/informacje-prasowe/715834/newsletter-kredytowy-bik-najnowsze-dane-o-sprzedazy-kredytow-w-polsce-2021-12-20). W tym artykule poruszamy kwestię zmiany pracy w kontekście kredytu hipotecznego.

 

Kredyt hipoteczny – jakie warunki?

 

Kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem długookresowym, bo zaciąganym na kilkadziesiąt lat, a do tego wysokokwotowym. Charakterystyczne dla takiego kredytu jest zabezpieczenie na hipotece kupowanej nieruchomości. Dzięki temu jednak kredyt hipoteczny należy do jednego z najtańszych na rynku. Większość z banków ma w swojej ofercie kredyt hipoteczny, co sprawia, że takich ofert znajdziemy mnóstwo. Ich warunki są oczywiście różne i zależą z jednej strony od polityki banku oraz sytuacji na rynku, a z drugiej – od konkretnego kredytobiorcy. Osoba, która chce zaciągnąć kredyt hipoteczny, musi przygotować wiele dokumentów, a także zgromadzić wkład własny. Jednym z ważniejszych warunków są stałe, stabilne dochody przyszłego kredytobiorcy, a zatem duże znaczenie ma kwestia zatrudnienia.

 

Zmiana pracy przed zaciągnięciem kredytu hipotecznego

 

Zamiana pracy to zupełnie naturalne wydarzenie w zawodowym życiu większości osób. Nieustannie przecież szukamy sposobu, żeby więcej zarabiać, rozwijać swoje kompetencje, awansować. Trudno nie skorzystać z okazji, gdy mamy możliwość zmiany pracy na lepszą. Niestety, trzeba jednak zwrócić uwagę na jedną istotną kwestię – reakcję banku. Zestawienie zmiana pracy a kredyt hipoteczny może być bowiem problematyczne. Po pierwsze trzeba pamiętać o wymaganym przez bank minimalnym okresie zatrudnienia u jednego pracodawcy. Zwykle to 3 miesiące, zatem zmiana pracy tuż przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny może być dużym problemem przy akceptacji finansowania. Do tego zwykle pierwsza umowa jest na czas określony, co również będzie przeszkodą w uzyskaniu kredytu hipotecznego.

 

Lepiej także nie zmieniać pracy w czasie rozpatrywania wniosku. Osoba starająca się o kredyt jest bowiem w takim okresie zobligowana do informowania o wszelkich zmianach w zatrudnieniu, które mają wpływ na zdolność kredytową i mogą być istotne dla podjęcia decyzji o przyznaniu kredytu. Wynika to z art. 297 Kodeksu karnego (Dz. U. 2021.2345 t.j.), gdzie mowa o karze dla osób zatajających istotne informacje dla uzyskania kredytu. Zmiana pracy jest bez wątpienia istotną informacją.

 

Zmiana pracy w czasie spłacania kredytu hipotecznego

 

Zmiana pracy a kredyt hipoteczny to trudne zagadnienie także już w trakcie spłacania zobowiązania. Z badania Eurobarometru wynika, że statystyczny Polak zmienia pracę co 12 lat. Jeszcze częściej robią to osoby w wieku 25-35 lat, bo co 4 lata (źródło: https://zielonalinia.gov.pl/-/jak-czesto-zmieniamy-prace-31474). Można zatem przyjąć z dużym prawdopodobieństwem, że zmiana pracy zdarzy się w czasie spłaty kredytu hipotecznego. Co w takiej sytuacji? Jeśli raty miesięczne będą spłacane w terminie, bank zwykle nie będzie interesował się tym, czy zmieniliśmy zatrudnienie. Gorzej, gdy pojawią się opóźnienia w spłacie kredytu. Zwykle w umowie kredytu pojawiają się zapisy dotyczące informowania banku o zmianie pracy w pewnych okolicznościach. Najczęściej dotyczy to dwóch przypadków:

 

  • gdy zarobki są niższe o 1/3 w porównaniu do wynagrodzenia w momencie składania wniosku o kredyt hipoteczny;
  • gdy nastąpiło obniżenie dochodu lub jego utrata i trwa to dłużej niż 3 miesiące.

 

Forma przekazywania takich informacji jest również określana w umowie.

 

Utrata pracy a kredyt hipoteczny

 

Na koniec warto na chwilę zatrzymać się na takiej kwestii jak utrata pracy a kredyt hipoteczny. To zawsze bolesna i trudna sytuacja. Do tego nagła utrata źródła dochodu staje się dużym kłopotem przy takim obciążeniu jak raty kredytu hipotecznego. Warto sprawdzić w umowie, czy są jakieś konkretne zapisy odnośnie do kwestii utraty pracy. Jednak bez względu na umowę, dobrze jest poinformować bank o swojej sytuacji, jeszcze zanim pojawią się kłopoty ze spłatą zobowiązania. Zmieniła się bowiem sytuacja kredytobiorcy i zmieniła się jego zdolność kredytowa. Poza tym nadal ma zastosowanie art. 276 Kodeksu karnego, o którym już wspomnieliśmy wcześniej. Bank może żądać dodatkowych informacji, gdy kredytobiorca pozostaje bez pracy co najmniej od 3 miesięcy. Po zgłoszeniu przez kredytobiorcę faktu utraty pracy i problemów ze spłatą zadłużenia bank ma obowiązek ustalić z klientem dalszy możliwy sposób spłaty kredytu. Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie wtedy z ubezpieczenia od utraty pracy, dlatego warto pomyśleć o takiej polisie przy podpisywaniu umowy kredytowej.

 

Zmiana pracy to często ważna decyzja. Przeważnie jest motywowana chęcią rozwoju zawodowego i polepszenia sytuacji finansowej. Warto jednak pamiętać, że spłacając kredyt hipoteczny, mamy pewne obowiązki wobec banku związane z faktem zmiany zatrudnienia.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 722263118

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście