Kredyt hipoteczny dla marynarzy

Zawód marynarza jest interesującym, ale również bardzo wymagającym zajęciem. Oprócz wykonywania swoich codziennych obowiązków można zwiedzać świat i poznawać kulturę innych krajów. Jednocześnie zawód marynarza wiąże się z rozłąką z bliskimi, ponieważ kontrakt na statku może być zawarty nawet na kilka miesięcy, podczas których nie można wracać do domu. Jednak oprócz tęsknoty za domem czy stałym lądem marynarz musi się także przygotować na problemy w momencie, gdy będzie chciał uzyskać kredyt hipoteczny na mieszkanie.

 

Według danych The International Chamber of Shipping (ICS) oraz Bimco, które podsumowują sytuację na marynarskim rynku pracy w 2021 roku dokumenty konwencji STCW uprawniającej do pracy na statku zdobyło prawie 1,9 mln osób na całym świecie. W liczbie tej znalazło się 883,8 tys. oficerów oraz 997,5 tys. szeregowych członków załogi. W 2015 roku takie uprawnienia posiadało 1,5 mln osób. Oznacza to, że w ciągu ostatnich kilku lat liczba oficerów zwiększyła się o 10,8%. Dodatkowo dość szybko wzrasta liczba kobiet zatrudnionych na morzu. W 2021 roku na statkach było zatrudnionych 24,1 tys. pań, w tym 7,3 tys. pracowało na stanowiskach oficerskich, a 16,8 tys. – jako pracownicy szeregowi.

 

Pensje w zawodzie marynarskim są szeroko rozstawione i zależne od zajmowanego stanowiska. Najniższa pensja szeregowej załogi pokładowej klasyfikuje się w przedziale 1-2 tys. dolarów, najwięcej mogą zarobić osoby zatrudnione jako kapitan lub starszy mechanik – w granicach od 6 do 10 tys. dolarów miesięcznie. Marynarze na ogół są zatrudnieni na kilkumiesięcznych kontraktach. Gdy natomiast mają umowę o pracę, wtedy pracują w trybie rotacyjnym, np. trzy miesiące pływają na morzu, a kolejne trzy miesiące spędzają w domu (źródło: https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/zarobki-marynarzy-na-morzu-mozna-zarobic-nawet-10-tys-dol-miesiecznie/h6sl4qd). Czy takie osoby mają szansę na kredyt hipoteczny?

 

Kredyt Hipoteczny dla marynarzy a Rekomendacja S

 

Od 2014 roku obowiązuje Rekomendacja S, która zmienia sytuację marynarzy starających się o kredyt hipoteczny. Celem Komisji Nadzoru Finansowego jest ograniczenia ryzyka walutowego. Zbiór zasad Komisji Nadzoru Finansowego zawartego w Rekomendacji S z 2013 roku dotyczy dobrych praktyk w zakresie udzielania kredytów zabezpieczonych hipoteką. Według tych przepisów „bank powinien udzielać klientom detalicznym kredytów zabezpieczonych hipotecznie wyłącznie w walucie, w jakiej uzyskują oni dochód, także w przypadku klientów o wysokich dochodach”.

 

Po wejściu w życie tych przepisów osoby, które otrzymują dochody w walucie obcej, nie mogą zadłużyć się w walucie krajowej, są tylko ograniczeni do waluty, w jakiej otrzymują wynagrodzenie. To niezbyt korzystne przepisy dla marynarzy, którzy nierzadko uzyskują pensje w dolarach, funtach lub euro, ponieważ najczęściej pracują dla zagranicznych armatorów.

 

W przypadku gdy marynarz chce starać się o kredyt w złotówkach, może złożyć wniosek ze współkredytobiorcą, np. z żoną, który zarabia w polskiej walucie. Jednak warunkiem koniecznym w tej sytuacji jest to, aby zarobki otrzymywane w złotówkach były wyższe od pensji w walucie zagranicznej.

 

Kredyt hipoteczny dla marynarza – w jakiej walucie?

 

Niestety, obecnie oferta polskich banków w zakresie kredytów hipotecznych walutowych jest stosunkowo uboga. Bez żadnych problemów i prawie w każdej instytucji finansowej można otrzymać zobowiązanie w euro. Tylko niektórzy kredytodawcy oferują kredyty w funtach brytyjskich i dolarach amerykańskich, natomiast finansowania w walutach skandynawskich żaden bank nie ma w ofercie. Dodatkowo warto zauważyć, że przy kredytach hipotecznych walutowych bank może stawiać większe wymagania. Mogą one dotyczyć wyższego wkładu własnego, np. na poziomie 30-40% wartości nieruchomości. W przypadku walutowych zobowiązań może także obowiązywać krótszy okres kredytowania – zwykle wynosi on 30 lat, jednak w tym przypadku może być obniżony do 20-25 lat.

 

Kredyt dla marynarza – dokumenty

 

W przypadku marynarzy, którzy są zatrudnieni na czasowym kontrakcie, bank nie może oczekiwać dokumentów potwierdzających stałego zatrudnienia. Jednak potrzebne będą inne dokumenty określające wysokość dochodu i potwierdzające zdolność kredytową marynarza. Wraz z wnioskiem o kredyt hipoteczny należy złożyć standardowe dokumenty osobowe oraz dotyczące nieruchomości.

 

Dodatkowo do banku marynarz musi dostarczyć kopię książeczki żeglarskiej, kontrakty menedżerskie z bieżącego oraz poprzedniego roku (przerwa między kontraktami nie może być dłuższa niż 6 miesięcy), wyciąg z rachunku bankowego z ostatnich 12 miesięcy, potwierdzenie wypłat wynagrodzeń z ostatniego roku  oraz zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach, jeśli marynarz jest zatrudniony  u armatora w Polsce.

 

W związku z tym, że armatorzy zatrudniający marynarzy często zmieniają walutę dochodu, bank udzielający kredytu hipotecznego może wymagać oświadczenia od pracodawcy potwierdzającego, że obecna waluta wynagrodzenia nie zostanie zmieniona przez okres najbliższych 12 miesięcy.

 

Gdy marynarz stara się o kredyt ze współkredytobiorcą, wtedy także ta osoba musi złożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające jej dochody i zdolność kredytową.

W przypadku, gdy marynarz stara się o kredyt hipoteczny i musi wypłynąć w morze przed dopełnieniem wszystkich formalności, wtedy musi przekazać pełnomocnictwo osobie, która będzie mogła załatwić za niego sprawy związane z zobowiązaniem. Jednak do podpisania umowy kredytowej wymagana jest obecność kredytobiorcy, czyli marynarza.

 

Kredyt hipoteczny dla marynarza jest dostępny najczęściej tylko w walucie, w jakiej dostaje on wynagrodzenie. Niestety, w przypadku tego zawodu istnieje ryzyko zmiany waluty dochody, wtedy banki dokonują przewalutowania zobowiązania, zamieniają walutę kredytu, np. z funta na euro. Kredyt dla marynarza w złotówkach jest możliwy tylko ze współkredytobiorcą otrzymującym wynagrodzenie w złotówkach.

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 502666007

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście