Kredyt dla firm od pierwszego dnia działalności

Rozpoczęcie działalności gospodarczej często wiąże się z problem jej finansowania przez pierwszy okres działalności na rynku. Zwykle przecież musi minąć pewien okres, zanim firma zacznie zarabiać. Czasami konieczny jest także zakup wyposażenia lub towaru, aby w ogóle zacząć działalność. Czy możliwy jest kredyt dla firm od pierwszego dnia działalności?

Polscy nie boją się prowadzić firm i wykazują się dużą przedsiębiorczością. W samym tylko styczniu 2022 roku powstało 32 670 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Najwięcej firm powstało w województwie mazowieckim i małopolskim. Najczęściej działalność jest otwierana w branży budowlanej i handlu (źródło: https://www.bnf.pl/nowe-firmy/artykul/podsumowanie-miesiaca). Wiele z tych firm potrzebuje wsparcia finansowego na start.

Jak finansować nową firmę?

Firmy, które mają długi staż na rynku, często nie mają większego problemu ze znalezieniem zewnętrznego finansowania. Więcej problemu mają nowe firmy, które najczęściej również wymagają środków na tzw. rozruch biznesu. Najbardziej komfortowa sytuacja jest wtedy, gdy przedsiębiorca może skorzystać z własnego kapitału, czyli z oszczędności. Niestety, nie każdy ma ten komfort. Inne rozwiązanie to skorzystanie ze wsparcia rodziny albo zewnętrznych inwestorów (np. aniołowie biznesu). Większym przedsięwzięciem i o wiele trudniejszym jest emisja obligacji lub akcji. Jeszcze inna opcja to kredyt na start.

Czy możliwy jest kredyt dla firm od pierwszego dnia działalności?

Jeśli przeanalizować różne wymagania banków odnośnie do kredytobiorców firmowych, najczęściej powtarzaną kwestia jest wymóg określonego stażu przedsiębiorcy na rynku. Zwykle to 12 miesięcy, chociaż bywają także 24 miesiące. Czy zatem kredyt dla firm od pierwszego dnia działalności jest w ogóle możliwy? Okazuje się, że tak. Niestety, taki kredyt może być często droższy niż dla firmy o długim stażu oraz często będzie wymagał zabezpieczenia. Wynika to z większego ryzyka, jakie bierze na siebie bank. Trudno przecież określić sytuację finansową nowego podmiotu, bo nie ma danych historycznych.

Jaki kredyt dla nowej firmy?

Na jaki rodzaj kredytu może liczyć nowa firma? Możliwości jest tak naprawdę wiele. Wygodnym rozwiązaniem może okazać się limit kredytowy w rachunku bieżącym. To bardzo elastyczne rozwiązanie. Ze środków korzysta się wtedy, gdy pojawia się taka potrzeba, a saldo jest spłacane w całości lub częściowo wpłatami dokonywanymi na rachunek firmowy (np. przez kontrahentów płacących za faktury). To najprostszy sposób finansowania nowej firmy, ale nie jedyny. Inny sposób to zaciągnięcie kredytu obrotowego pozwalającego na finansowanie bieżącej działalności firmy. Taki kredyt może mieć charakter nieodnawialny lub odnawialny. W pierwszym przypadku przedsiębiorca dostaję linię kredytową, którą może wykorzystać tylko raz, a w drugim – po spłacie zadłużenia można znowu korzystać z linii kredytowej. Okres takiego kredytowania może wynosić kilka lat, a do tego może być przedłużany.

Kolejna opcja dla młodych firm to kredyt inwestycyjny. Jak sama nazwa wskazuje to wsparcie na inwestycje firmy, najczęściej na zakup majątku trwałego, a więc na rozwój biznesu, co przeważnie wymaga także przygotowania rzetelnego biznesplanu. Zwykle taki kredyt jest tańszy, bo wymaga zabezpieczenia. Zatrzymajmy się nad tą kwestią przez chwilę.

Jak zabezpieczyć spłatę kredytu bankowego?

Nowa firma jest zawsze bardziej ryzykownym kredytobiorcą niż biznes o ugruntowanej już pozycji na rynku. W niektórych przypadkach bank może zatem zażądać zabezpieczenia, zanim pożyczy pieniądze. Tak się często dzieje na przykład przy kredycie inwestycyjnym. Co może być zabezpieczeniem kredytu? Stosowane są różne rozwiązania. To może być weksel in blanco z deklaracją wekslową, poręczenie osoby trzeciej, znalezienie współkredytobiorcy, blokada środków na rachunku bankowym jako zabezpieczenie, cesja wierzytelności, kaucja, przewłaszczenie na zabezpieczenie (kredytobiorca przenosi prawo własności swojej rzeczy na bank), gwarancja de minimis (jeśli kredytobiorca nie spłaci kredytu, wierzytelność przejmuje Bank Gospodarstwa Krajowego). Jednym z najpopularniejszych zabezpieczeń jest jednak hipoteka na nieruchomości. Zostaje dokonany odpowiedni wpis w księdze wieczystej. Dzięki temu bank będzie mógł dochodzić zaspokojenia swoich roszczeń z tej właśnie nieruchomości (np. sprzedając ją).  

Kredyt dla nowej firmy – na co zwrócić uwagę?

Kredyty dla firm od pierwszego dnia działalności są w ofercie wielu banków. Dlatego właśnie warto dokładnie przeanalizować ich oferty. Na co zwrócić uwagę? Oczywiście kluczowe są koszty. Warto przyjrzeć się oprocentowaniu kredytu, wszelkim prowizjom i marży oraz kosztom jednorazowym. Istotna jest także kwestia wymaganego zabezpieczenia kredytu. Nie bez znaczenia są także dodatkowe koszty jak opłaty za prowadzenie konta firmowego czy księgowości online. Najlepiej skorzystać z wiedzy doradcy kredytowego, który podsunie najlepszą opcję kredytową.

Znalezienie finansowania dla nowej firmy nie jest łatwe, ale jest jak najbardziej możliwe. Banki przygotowały różne rozwiązania dla młodych przedsiębiorców w zależności od ich potrzeb. Należy jednak wybierać kredyty z rozwagą i po dokładnym przeanalizowaniu opłacalności takiego kroku.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 785924976

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście