Zabezpieczenie kredytu hipotecznego inną nieruchomością

Kredyt hipoteczny to często jedyna szansa na własne mieszkanie. Jest on udzielany na wysoką kwotę i na długi okres z tego względu bank wymaga od klienta zabezpieczenia w formie hipoteki. Najczęściej to wpis w księdze wieczystej nieruchomości nabywanej za środki z kredytu. Jednak zabezpieczenie kredytu hipotecznego może mieć także inną formę lub być ustanowione na innej nieruchomości. 

 

Zadłużenie polskich gospodarstw domowych wobec banków pod koniec 2021 roku wyniosło 797 mld zł. W tym samym okresie 2020 roku wynosiło 767,5 mld zł. Oznacza to, że zadłużenie Polaków w ciągu dwunastu miesięcy zwiększyło się o 3,88%. Spośród deklarowanych zobowiązań Polacy mają najwięcej kredytów mieszkaniowych (500,6 mld zł), stanowią one 63% wszystkich należności. Na drugim miejscu są kredytu konsumpcyjne (187 mld zł). Średnia wartość udzielonego kredytu mieszkaniowego w II kwartale 2021 roku wyniosła 329 639 tys. zł. Natomiast w trzecim kwartale 2021 roku wyniki segmentu kredytów hipotecznych osiągnęły najwyższe poziomy w historii. W tym czasie banki udzieliły łącznie 192 tys. nowych zobowiązań na mieszkania o wartości 63 mld zł. Zwiększyła się także średnia wartość kredytu o ponad 10 tys. zł, wyniósł on 340 tys. zł (źródło: https://www.zbp.pl/getmedia/0c90e935-dba1-4b6f-bcc0-720b59a36759/InfoKredyt-12-21).

 

Rodzaje zabezpieczenia kredytu hipotecznego

 

Bank po weryfikacji zdolności kredytowej klienta oraz na podstawie wyceny nabywanej nieruchomości ustala wysokość kredytu i wartość zabezpieczenia hipotecznego. Dla każdego zobowiązania te ustalenia są dokonywane indywidualnie. Najczęstszym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest nieruchomość kupowana za środki otrzymane z kredytu. Banki akceptują także inne formy zabezpieczenia.

Rodzaje zabezpieczenia kredytu hipotecznego:

 

  • Hipoteka nieruchomości – to podstawowe i najczęściej wykorzystywane zabezpieczenie kredytu hipotecznego. Bank ustanawia hipotekę przy każdym kredycie mieszkaniowym. Zakupiona nieruchomość stanowi zabezpieczenie zobowiązania, czego potwierdzeniem jest wpis hipoteki do księgi wieczystej. Na podstawie takiego wpisu bank może dochodzić swoich roszczeń względem mieszkania, gdy kredytobiorca przestanie spłacać raty kredytu.
  • Rzecz, która jest własnością kredytobiorcy i którą bank zaakceptuje jako zabezpieczenie. Cenna rzecz, np. biżuteria czy też drogocenny obraz, samochód lub inny równie kosztowany przedmiot. Takie zabezpieczenie może być wykorzystane, gdy kredytobiorcy brak środków na wkład własny.
  • Majątek osoby trzeciej, rzecz lub nieruchomość należąc do innej osoby, może stanowić zabezpieczenie kredytu hipotecznego tylko w przypadku, gdy jej właściciel wyrazi na to zgodę. Najczęściej w ten sposób ułatwiają kredytobiorcy wzięcie kredytu rodzice, rodzina, przyjaciele. Dla banku nie ma znaczenia, kto jest właścicielem dóbr wybranych na zabezpieczenie, w tym przypadku ważna jest zgoda tych osób na obciążenie hipoteką danego majątku.

 

Zabezpieczenie kredytu hipotecznego inną nieruchomością

 

Hipoteka jako zabezpieczenie kredytu jest stosowana w przypadku kredytów hipotecznych. To niezbędna procedura ze względu na wysokość i okres spłaty tego zobowiązania. Pomimo tego, że najczęściej jako forma zabezpieczenia wybierana jest nieruchomość ta, którą kupuje kredytobiorca, to istnieje także inne rozwiązanie. Możliwe jest zabezpieczenie kredytu inną nieruchomością należącą do wnioskującego lub do osoby trzeciej, jeśli wyrazi ona na to zgodę.

 

Niektóre banki preferują także jako zabezpieczenie zobowiązania hipotekę na gospodarstwie rolnym lub na działce budowlanej. Hipoteka jako zabezpieczenie kredytu jest ograniczonym prawem obciążającym nieruchomość. Wymaga dokonania wpisu w formie aktu notarialnego oraz ustanowienia hipoteki na rzecz banku w księdze wieczystej. Kredytobiorca, który ma własność nieruchomości, np. domu jednorodzinnego, a chce kupić mieszkanie, może wziąć kredyt hipoteczny zabezpieczony inną nieruchomością (w tym przypadku posiadanym domem jednorodzinnym). Dzięki temu ma większe szanse na finansowanie, a do tego może otrzymać korzystniejsze warunki kredytowania.

 

Kredyt hipoteczny zabezpieczony dwoma nieruchomościami

 

Zgodnie z Rekomendacją S każdy, kto wnioskuje o kredyt hipoteczny, musi wpłacić do banku wkład własny w wysokości 20% wartości nieruchomości. To warunek niezbędny do otrzymania finansowania. W przypadku, gdy kredytobiorca nie posiada wystarczającej kwoty na wkład własny, jeśli bank wyrazi na to zgodę, może ustanowić hipotekę na innej nieruchomości lub na większej ilości nieruchomości. Także w tym przypadku zabezpieczeniem wkładu własnego może być nieruchomość należąca do innej osoby, jeśli udzieli ona zgody na takie obciążenie. Kredyt hipoteczny zabezpieczony inną nieruchomością ma na celu także obniżenie kosztów kredytu. Dzięki takiemu zabezpieczeniu (np. dwoma nieruchomościami) bank może zaproponować niższą marżę lub wyższą kwotę zobowiązania.

 

Zabezpieczenie kredytu hipotecznego jest narzędziem gwarantującym kredytodawcy, czyli bankowi, zwrot należności z tytułu udzielonych zobowiązań. Jednocześnie zabezpieczenie kredytu pozwala na zmniejszenie indywidualnego ryzyka kredytowego np. takiego, jakie wynika z braku spłaty pojedynczego zobowiązania. Zabezpieczeniem kredytu hipotecznego może być kupowana nieruchomość lub inna stanowiąca własność kredytobiorcy. Może to być także mieszkanie należące do osoby trzeciej.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 887781781

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście