Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania na rynku wtórnym i inne formalności

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania

27.05.2022

To ten moment, w którym dostajesz klucze…

Po zakupie mieszkania na rynku wtórnym czekają Cię formalności kończące temat i to niezależnie, czy zakup był na kredyt hipoteczny, czy za gotówkę.  Przekazanie kluczy do mieszkania wiąże się ze sporządzeniem protokołu zdawczo-odbiorczego i innymi sprawami formalnymi. Osobną kwestią jest odbiór nieruchomości od dewelopera na rynku pierwotnym i deweloperem w tym wpisie nie zajmuję się.

 

Odnoszę się do obszaru miasta Poznań i województwa wielkopolskiego oraz do mieszkań. Analogicznie musisz sprawdzić, jak to wygląda w Twoim rejonie oraz dowiedzieć się co i jak załatwić w przypadku domu, gdzie formalności mogą być bardziej skomplikowane.

  

Wpis stanowi zasygnalizowanie tematu, bo ten etap, to nie jest moja działka, stąd na pewno nie wyczerpuje zagadnienia.  

 

 

Etapy zakupu mieszkania na rynku wtórnym

 

Gdy finansujesz zakup mieszkania częściowo kredytem hipotecznym przechodzisz kilka podstawowych etapów:

 

 1. Podpisanie umowy przedwstępnej.
 2. Złożenie wniosków kredytowych i po decyzjach podpisanie umowy kredytowej z wybranym bankiem.
 3. Zawarcie umowy ostatecznej, czyli akt notarialny umowy kupna-sprzedaży. Stajesz się właścicielem.
 4. Zapłata za mieszkanie, czyli Twój przelew z wkładem własnym i uruchomienie kredytu mieszkaniowego przez bank prosto na konto Zbywcy.
 5. Odbierasz mieszkanie, czyli dostajesz klucze i podpisujesz wymagane protokoły zdawczo-odbiorcze. Od tego momentu to Ty odpowiadasz za nieruchomość.
 6. Podpisujesz umowy na media (prąd, gaz).
 7. Podpisujesz inne umowy zależnie od sytuacji np. Internet (przy domu dodatkowo woda, śmieci).
 8. Zakładam, że jeśli masz kredyt mieszkaniowy to pamiętałeś o złożeniu deklaracji PCC-3/PCC-3A?
 9. Zgłaszasz się z aktem notarialnym do administratora budynku np. spółdzielni mieszkaniowej.
 10. W ciągu 14 dni od aktu notarialnego zgłaszasz nieruchomość do opodatkowania podatkiem od nieruchomości (nie dotyczy mieszkań spółdzielczych własnościowych).
 11. W ciągu 30 dni od aktu występujesz o zaświadczenie dot. opłaty przekształceniowej, jeśli to Ciebie dotyczy.

 

 

 

Sprawdzasz wyposażenie pozostawione przez Zbywcę

 

Przy przekazywaniu kluczy sprawdzasz, czy całe wyposażenie, na które się ze zbywcą umawialiście jest na miejscu. Elementy wyposażenia pozostające w mieszkaniu najczęściej spisuje się w oddzielnym protokole uzgodnień na etapie umowy przedwstępnej, ale nie wpisuje się do treści tejże umowy. To można spisać na zwykłej kartce w kratkę. Gdybyś chciał zapisać w umowie przedwstępnej, że cena obejmuje również kanapę, stół czy krzesła, to należałoby takie wyposażenie wycenić oddzielnie i sfinansować z własnych środków. Bank wyposażenia nie kredytuje i nie uwzględnia w wartości nieruchomości.

 

Ten sporządzony odręcznie spis wyposażenia nie daje raczej żadnych możliwości dochodzenia roszczeń, gdyby czegoś zabrakło, ale zawsze jest to jakiś dokument, gdzie czarno na białym ustalacie co ma zostać. Szczegółowość protokołu wyposażenia, które zostaje zależy tylko od wyobraźni stron. Można np. zapisać, że zostają meble, lampy, gniazdka elektryczne, karnisze, rolety czy wieszaki łazienkowe. Tak, właśnie ja popełniłam ten błąd, że wieszaków łazienkowych nie zapisałam i ku mojemu zaskoczeniu zastałam płytki łazienkowe z dziurami po wykręconych wieszakach (a remontu nie planowałam).  

 

 

Umowa na GAZ – PGNiG

 

Dotyczy sytuacji, gdy zbywca miał umowę z PGNiG i Ty również będziesz zawierał umowę z PGNiG. PGNiG ma własny druk protokołu zdawczo-odbiorczego i z druku tej instytucji należy skorzystać.

 

Jako nowy właściciel podpisujesz ze Zbywcą protokół zdawczo-odbiorczy ze wskazaniem numeru, stanu gazomierza i daty przekazania. W protokole jest też wypowiedzenie umowy przez dotychczasowego właściciela. 

 

Z podpisanym protokołem w ciągu maksymalnie miesiąca zawierasz własną umowę z jednoczesnym rozwiązaniem umowy poprzedniego właściciela.

Obecność Zbywcy nie jest wymagana.

Jeśli jednak nie dopełnisz formalności to Zbywca nadal będzie obciążany rachunkami za gaz do czasu wypowiedzenia starej umowy, więc lepiej nie czekaj.

 

Stosowny druk znajdziesz na stronie PGNIG, zakładka DLA DOMU. Na liście dokumentów opcjonalnych wybierasz:

protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez zdającego i przejmującego, ze wskazaniem stanu gazomierza na dzień przekazania (dokument jest wymagany w sytuacji, gdy jest przepisanie umowy)

Załącznik możesz wypełnić elektronicznie lub ręcznie w dwóch egzemplarzach, dla Ciebie i Zbywcy.

 

 

Umowa na prąd – ENEA

 

Dotyczy sytuacji, gdy zbywca miał umowę z ENEA i Ty również zawierasz umowę z ENEA. W Poznaniu Biuro Obsługi Klienta ENEA jest m.in. w CH Malta i w Galerii Pestka. 

 

Ze zbywcą podpisujesz druk:  

Oświadczenie Klienta przejmującego lokal/Obiekt o przyjęciu Oferty zawarcia Umowy kompleksowej z ENEA S.A. wraz z Oświadczeniem Klienta ENEA S.A. wydającego lokal/Obiekt o wydaniu lokalu/obiektu i wypowiedzeniu dotychczasowej umowy (należy wydrukować tylko pierwsze 4 strony).

 

Na protokole Enea nigdzie nie ma stanu licznika i Enea tego nie potrzebuje. 

 

Załączniki ENEA możesz wypełnić elektronicznie lub ręcznie w dwóch egzemplarzach, dla zbywcy i dla nabywcy. Podobnie jak w przypadku umowy na gaz obecność zbywcy przy zawieraniu umowy na prąd jest zbędna. Umowę na prąd powinieneś podpisać niezwłocznie po akcie notarialnym, żeby zbywca nie był obciążany Twoim zużyciem.

 

Druk znajdziesz na stronie ENEA w zakładce ENERGIA+ dla domu, sekcja dokumenty do pobrania i tu rozwijasz punkt ”Oświadczenia dotyczące zawarcia nowej umowy oraz wprowadzenia zmian w umowie”.

 

Stany wodomierzy, podzielników ciepła, klucze 

 

To trzeci protokół do podpisu i forma jest dowolna. Ten protokół przekazujesz do administratora budynku, czyli do spółdzielni lub wspólnoty.

 

Sprawdź na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej lub Wspólnoty Mieszkaniowej czy te nie mają dedykowanego protokołu do przekazania mieszkania.

 

W takim protokole umieszczasz dane poprzedniego i obecnego właściciela, numery i stany wodomierzy, numery i stany podzielników ciepła oraz spisujesz jakie klucze i do czego odbierasz.

 

Wzór uproszczonego protokołu:

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY NIERUCHOMOŚCI

 

Data przekazania lokalu ……………………

Imię i nazwisko poprzedniego właściciela/ZBYWCA ....................................................................................

Imię i nazwisko obecnego właściciela/NABYWCA ………………………………………………………………………

Dane przekazywanej nieruchomości:

 • położenie ......................................................................................................
 • nr Księgi Wieczystej .......................................................................................
 • umowa sprzedaży nr …………………………………………………z dnia …………………….

 

Stan urządzeń pomiarowych na dzień ........................................

Licznik zimnej wody:       1. numer...................................stan..................................m3

2. numer...................................stan..................................m3

Licznik ciepłej wody:       1. numer.................................. stan.................................m3

2. numer...................................stan.................................m3

C.O.: stan podzielników ciepła

1. numer…………………………stan…………………………pomieszczenie……………………………

2. numer…………………………stan…………………………pomieszczenie……………………………

3. numer…………………………stan…………………………pomieszczenie……………………………

4. numer…………………………stan…………………………pomieszczenie……………………………

5. numer…………………………stan…………………………pomieszczenie……………………………

KLUCZE – wraz z lokalem ZBYWCA przekazuje NABYWCY:

 • ..................kompletów kluczy do mieszkania
 • ..................kluczy do budynku
 • ..................kluczy od skrzynki na korespondencję
 • ..................kluczy od wejścia do piwnic i kluczy od piwnicy............
 • ..................kluczy od skrzynki z licznikami
 • ……………………numer kodu do drzwi wejściowych

Ustalenia dodatkowe ...........................................................................................................................

Adres korespondencyjny ZBYWCY do przesłania faktur/rachunków rozliczających: .............................................................................................................................................................

 

..............................................                                         ...............................................

ZBYWCA                                                                        NABYWCA

 

 

Wizyta w administracji spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty

 

Po akcie notarialnym jako nowy właściciel mieszkania pamiętaj, by udać się do administracji i podpisać wymagane dokumenty.

 

Przykładowo może to być:

 1. Deklaracja członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej.
 2. Informacja o ilości osób, które będą zamieszkiwały lokal mieszkalny.
 3. Deklaracja w zakresie śmieci, czy sortowane czy nie.

 

Po takiej wizycie w administracji czekasz na zawiadomienie o wymiarze czynszu

 

 

Podatek od nieruchomości - pełna własność

 

Dotyczy to tylko tzw. pełnej własności, czyli mowa o lokalach stanowiących odrębną nieruchomość. Jeśli kupiłeś mieszkanie stanowiące spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego to żadnych deklaracji nie składasz, podatek od nieruchomości masz w czynszu. 

 

Dla nieruchomości stanowiących pełną własność zlokalizowanych w Poznaniu deklarację dotyczącą podatku od nieruchomości możesz złożyć ON-LINE korzystając z PRZYJAZNYCH DEKLARACJI:

 

https://przyjazne-deklaracje.pl/poznan/podatek-od-nieruchomosci/

 

Przygotuj dokumenty, które mogą być przydatne w trakcie wypełniania deklaracji:

 • Dowód osobisty
 • Akt notarialny nabycia
 • Księgę wieczystą lokalu mieszkalnego
 • Księgę wieczystą gruntu pod budynkiem 

 

Wypełnienie deklaracji jest intuicyjne, a podatek obliczy się automatycznie. Masz do wyboru wersję papierową do złożenia w urzędzie lub wersję wysyłaną z autoryzacją profilem zaufanym. Wskazówki i proste pytania w trakcie przechodzenia przez poszczególne ekrany bardzo ułatwiają złożenie deklaracji do podatku od nieruchomości. 

 

 

Opłata przekształceniowa   

 

Dotyczyć Cię to będzie, jeśli nabyłeś lokal stanowiący odrębną nieruchomość, czyli pełną własność i jeśli wcześniej przed dniem 1 stycznia 2019 roku grunt, na którym posadowiony jest budynek był w użytkowaniu wieczystym. Jeśli nabyłeś spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego to nic nie robisz – wszystko jest w czynszu, a formalnościami zajmuje się spółdzielnia.

 

Na mocy Ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zostało przekształcone w prawo własności tych gruntów.

 

 

Jeśli w dziale III KW jest wpisane roszczenie o opłatę przekształceniową to znaczy, że obciążenie Ciebie dotyczy oraz że zbywca nie skorzystał z możliwości zapłaty opłaty przekształceniowej jednorazowo z bonifikatą.

 

Masz 30 dni na wystąpienie o stosowne zaświadczenie.

 

W Poznaniu wniosek kierujesz do Urzędu Miasta Poznania, Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20. Taki wniosek wiąże się z opłatą skarbową 17 zł, a druk znajdziesz na stronie urzędu.

 

Art. 11. 1. Obowiązek wnoszenia opłaty przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia, obciąża każdoczesnego właściciela nieruchomości, w odniesieniu do której istnieje roszczenie o opłatę, począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. Nabywca nieruchomości występuje do właściwego organu w terminie 30 dni od dnia nabycia nieruchomości o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wysokość i okres pozostały do wnoszenia opłaty. Właściwy organ może wydać to zaświadczenie z urzędu.

 

Jako nabywca nieruchomości możesz dalej wnosić opłatę w ratach lub możesz złożyć wniosek o zamiarze wniesienia opłaty jednorazowo i skorzystać z bonifikaty.

 

Autor wpisu

Bożena Myszczyszyn Ekspert Kredytowy Poznań
W: Ekspertka.pl
T: 607-212-013 | [email protected]

 

 

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 607212013

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście