Ubezpieczenie pomostowe

Ubezpieczenie pomostowe

  1. Czym właściwie jest ubezpieczenie pomostowe ?
  2. Przez jaki okres czasu jest obowiązek płacenia ubezpieczenia pomostowego ?
  3. Jaki  jest to miesięczny  koszt ?
  4. Jakie zmiany dotyczące ubezpieczenia pomostowego następują  17 września 2022 roku ?

 

Czym jest ubezpieczenie pomostowe ?

 

Ubezpieczenie pomostowe jest to zabezpieczenie banku do czasu prawomocnego wpisu hipoteki w księdze wieczystej nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia kredytu hipotecznego . W momencie decyzji kredytowej jak również uruchomienia kredytu bank  nie ma żadnego zabezpieczenia i ponosi ryzyko z tego tytułu ( np. przypadek odrzucenia wniosku o wpis hipoteki ) dlatego właśnie takim przejściowym zabezpieczeniem jest wyżej wspomniane ubezpieczenie .

 

Przez jaki okres czasu jest obowiązek płacenia ubezpieczenia pomostowego ?

              Ubezpieczenie pomostowe płacimy od momentu uruchomienia kredytu aż do prawomocnego wpisu hipoteki . Czas ten zależny jest głównie od Sądu dokonującego wpisu . Przy rynku wtórnym czas ten średnio wynosi od kilku tygodni a w skrajnych przypadkach nawet do 12 miesięcy . Przy zakupie nieruchomości na rynku pierwotnym ten okres jest znacznie wydłużony . Spowodowane jest to tym ,że do czasu wybudowania mieszkania / domu inwestor nie może przenieść prawa własności na kupującego . Dopiero po tym akcie następuje założenie księgi wieczystej oraz wpis hipoteki . W przypadku rynku pierwotnego taki czas do prawomocnego wpisu hipoteki może potrwać  nawet 3 lat   .

Jaki to  jest koszt miesięczny ?

W zależności od banku w jakim jest otrzymany kredyt waha się to granicach od 0,05% aż do 1,5% w skali roku liczony od kwoty uruchomionego kredytu . W zależności od kwoty kredytu miesięczny koszt będzie od kilkudziesięciu nawet do kilkuset złotych .

 

Jakie zmiany dotyczące ubezpieczenia pomostowego następują  17 września 2022 roku ?

              W dniu 6 lipca 2022 roku trafił do sejmu projekt zmiany ustawy o kredycie hipotecznym w zakresie właśnie ubezpieczenia pomostowego . Już 16 lipca 2022 roku uchwalona przez parlament nowelizacja została podpisana przez Prezydenta RP i wchodzi w życie 17 września 2022 roku .

              Według nowych przepisów :

- banki wciąż mogą pobierać ubezpieczenie pomostowe,

- dodatkowe opłaty mogą być naliczane wyłącznie do czasu dokonania wpisu hipoteki do księgi wieczystej,

- po dokonaniu wpisu hipoteki bank musi zwrócić konsumentowi koszt ubezpieczenia pomostowego lub zaliczyć go na poczet spłaty kredytu.

Zgodnie z nowelizacją przepisów o zwrot ubezpieczenia pomostowego ubiegać się mogą wyłącznie osoby, które:

-zawarły umowy o kredyt hipoteczny po dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy, a więc po 17 września 2022 roku,

-zawarły umowy kredytowe przed 17 września 2022 roku, ale do tego dnia nie doczekały się jeszcze ustanowienia hipoteki w księdze wieczystej.

Jak odzyskać ubezpieczenie pomostowe? Według nowych regulacji banki powinny zwrócić środki z tytułu takiego ubezpieczenia (lub zaliczyć je na poczet spłaty kredytu) w ciągu 60 dni od dnia dokonania wpisu hipoteki w księdze wieczystej.

Od września część banków zaczyna  rezygnować  z pobierania ubezpieczenia pomostowego .

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 501624328

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście