Rodzinny kredyt mieszkaniowy

Mieszkacie kątem u teściów, a w drodze Wasze drugie maleństwo? Potrzebujecie więcej przestrzeni i prywatności, ale macie jeszcze zbyt mało odłożonej gotówki, żeby wystarczyło na wkład własny do kredytu hipotecznego? To rozwiązanie może być dla Was odpowiednie.

Rodzinny kredyt mieszkaniowy to preferencyjny kredyt wprowadzający możliwość sfinansowania nieruchomości mieszkalnej do 100% jej wartości rynkowej. Jest to możliwe za sprawą gwarancji udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej. Gwarancją objęta jest ta część kredytu, która w warunkach rynkowych musiałaby stanowić wkład własny kredytobiorcy (czyli w zależności od banku 10 lub 20% rynkowej wartości nieruchomości). Drugą istotną zaletą tej odsłony rządowego programu wsparcia mieszkalnictwa jest spłata rodzinna, która realizowana jest jako częściowa, przedterminowa spłata salda zadłużenia – czyli kapitału kredytu - na okoliczność powiększenia się gospodarstwa domowego kredytobiorców o drugie lub kolejne dziecko. Dla kogo zatem rodzinny kredyt mieszkaniowy będzie pomocnym narzędziem realizacji marzeń o własnych czterech kątach? Przeczytaj ten tekst do końca, a dowiesz się wszystkiego co najważniejsze.

Kto może skorzystać?

Kredyt mieszkaniowy ze spłatą rodzinną to kredyt hipoteczny:

 • dla singli, małżeństw lub rodzin (para w związku formalnym lub nieformalnym wychowująca co najmniej jedno wspólne dziecko)
 • bez ograniczeń wiekowych
 • dla gospodarstw domowych, których członkom nie przysługuje własność ani spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub domu, chyba że w skład gospodarstwa domowego kredytobiorców wchodzi co najmniej dwoje małoletnich dzieci, a ich dotychczasowa (jedyna jaką posiadają) nieruchomość mieszkalna ma określoną, nieadekwatną do potrzeb powierzchnię, tj. (wg oceny ustawodawcy):
 • Max. 50 m2 przy dwójce dzieci
 • Max. 75 m2 przy trójce dzieci
 • Max. 90 m2 przy czwórce dzieci
 • Brak ograniczeń od pięciorga dzieci

 

Wykluczenia - nie uzyskasz kredytu z gwarancją BGK jeśli:

 • w okresie pięciu lat przed złożeniem wniosku o kredyt zbyłeś prawo własności czy też spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu na rzecz osoby spokrewnionej w drodze darowizny – szczególnie chodzi o osoby z I i II grupy podatkowej. Wyjątek stanowi zbycie udziałów (max. 50% udziałów) na rzecz osoby, która była już właścicielem części udziałów w tej nieruchomości. Dla przykładu: jeśli odziedziczyłeś razem z siostrą i bratem mieszkanie po zmarłych rodzicach i darowałeś swój udział we własności tej nieruchomości któremuś z rodzeństwa, to nie tracisz prawa do ubieganie się o rodzinny kredyt mieszkaniowy
 • w przeszłości korzystałeś z innego, preferencyjnego kredytu mieszkaniowego (np. rodzina na swoim, mieszkanie dla młodych)

 

Co można sfinansować rodzinnym kredytem mieszkaniowym?

 • nabycie prawa własności gruntu pod budowę domu
 • budowę i wykończenie domu jednorodzinnego
 • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, oraz finansowanie wykończenia / remontu tej nieruchomości
 • sfinansowanie wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej

 

Ograniczenia dotyczące ceny 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego

Program posiada mechanizm, który w zamyśle ustawodawcy ma przeciwdziałać stymulowaniu wzrostu cen nieruchomości. Tak jak w poprzednich odsłonach rządowych programów wspierających zakup nieruchomości na własne cele mieszkaniowe, istnieją limity ceny za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, których w programie nie można przekroczyć.  Limity te są uzależnione od lokalizacji nieruchomości, a także różne dla nieruchomości z rynku pierwotnego i wtórnego. Aktualnych informacji w tym zakresie należy szukać na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego pod linkiem, ponieważ stawki będą zmieniały się co kwartał. Ja zamieszczę poniżej limity cen dla nieruchomości z województwa mazowieckiego, aktualne po nowelizacji ustawy z dniem 1 marca 2023 r. 

Nazwa województwa

Lokalizacja nieruchomości

Limit ceny 1m2 pow. Użytkowej lokalu z rynku pierwotnego

Limit ceny 1m2 pow. Użytkowej lokalu z rynku wtórnego

mazowieckie

Warszawa

11 515,99

10 693,42

Gminy sąsiadujące z Warszawą: Izabelin, Jabłonna, Józefów, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Łomianki, Marki, Michałowice, Nieporęt, Ożarów Maz., Piaseczno, Piastów, Raszyn, Stare Babice, Sulejówek, Wiązowna, Ząbki, Zielonka

8 944,68

8 305,78

pozostałe

7 453,91

6 921,49

 

WAŻNE: Brak ograniczeń ceny 1 m2 przy zakupie lub budowie domu. Limity dotyczą tylko lokali mieszkalnych.

 

Wyróżniki produktu:

 • kredyt hipoteczny bez wymaganego wkładu własnego – finansowanie nieruchomości do 100% jej wartości
 • kredyt objęty gwarancją BGK w części stanowiącej brakujący wkład własny (do 20% wartości kredytu objęte gwarancją BGK, jednak nie więcej niż 100.000 zł). Warunkiem udzielenia gwarancji jest pobranie od kredytobiorcy na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego jednorazowej prowizji w wysokości 1,0% od kwoty objętej gwarancją – czyli max. 1.000 zł
 • produkt dający możliwość spłaty części kapitału kredytu przez BGK w przypadku powiększenia się rodziny o drugie lub kolejne dziecko w trakcie jego spłaty – tzw. spłata rodzinna

 

Spłata rodzinna

Spłata rodzinna to dopłata realizowana z budżetu państwa, która pomniejsza saldo zadłużenia kredytu udzielonego w ramach preferencyjnego, rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Przysługuje ona jeśli po dniu zawarcia umowy kredytowej w gospodarstwie domowym kredytobiorców pojawia się drugie lub kolejne dziecko. Spłata rodzinna wyniesie:

 • 20.000 zł – gdy w gospodarstwie domowym kredytobiorcy, w trakcie spłaty kredytu urodzi się drugie dziecko
 • 60.000 zł – gdy w gospodarstwie domowym kredytobiorcy, w trakcie spłaty kredytu urodzi się trzecie lub kolejne dziecko

Warto pamiętać, że:

 • kredytobiorca musi zawnioskować o spłatę rodzinną w ciągu 12 m-cy od dnia powiększenia się rodziny
 • spłata rodzinna możliwa jest w kwocie nie większej niż wysokość salda zadłużenia
 • spłata rodzinna przysługuje tylko wtedy, kiedy kredytobiorcy nadal nie są posiadaczami innej nieruchomości mieszkalnej poza tą, sfinansowaną preferencyjnym kredytem
 • aby uzyskać spłatę rodzinną, kredyt nie może być nadpłacany w okresie pierwszych trzech lat od jego wypłaty
 • po uzyskaniu spłaty rodzinnej, w terminie 60 m-cy nie można zbyć nieruchomości, wynająć jej ani użyczyć, a także nie można zmienić jej sposobu użytkowania (zmienić charakter mieszkalny na inny), ponieważ spowoduje to konieczność zwrotu co najmniej części dopłaty.

Pozostałe istotne parametry kredytu:

 • okres spłaty min. 15 lat
 • kredyt udzielany w PLN dla osób uzyskujących dochody w walucie polskiej
 • kredyt udzielany:
  • z gwarancją BGK - gwarancją objęta kwota kredytu nieprzekraczająca 100.000 zł ani 20% wartości inwestycji
  • lub bez niej (ale z możliwością uzyskania spłaty rodzinnej), gdy kredytobiorca chce wnieść swój wkład własny i ten wkład będzie wystarczający, by spełnić rynkowe wymagania akceptowane przez bank kredytujący
 • maksymalny możliwy, gotówkowy wkład własny kredytobiorcy finansującego swoją pierwszą nieruchomość (lub suma wkładu własnego i wartości gwarancji BGK) to 200.000 zł, pod warunkiem, że będzie to stanowiło nie więcej niż 20% wartości inwestycji w przypadku kredytu oprocentowanego wg zmiennej stopy procentowej lub nie więcej niż 30% inwestycji, w przypadku kredytu opartego o okresowo stałą stopę procentową
 • jeśli gospodarstwo domowe posiada już nieruchomość na własność, ale skład osobowy i metraż nieruchomości pozwalają na uczestnictwo w rządowym programie wsparcia, to maksymalny możliwy wkład własny będzie wynosił 10% wartości inwestycji i nie więcej niż 100.000 zł
 • wkładem własnym rzeczowym może być grunt pod budowę domu jeśli celem finansowania jest budowa. Wówczas wartość rynkowa tego gruntu może być wyższa niż 200.000 zł. Ograniczenie w tym przypadku dotyczy łącznych kosztów inwestycji, czyli upraszczając: przyszła wartość działki i wybudowanego domu nie może przekroczyć 1 mln zł. Przykład: mamy działkę wartą 320.000 zł, możemy zawnioskować o rodzinny kredyt mieszkaniowy na budowę domu na tej działce w kwocie nie wyższej niż 680.000 zł. Nie będzie potrzebna gwarancja BGK, ale mamy prawo do spłaty rodzinnej, jeśli zostaną spełnione jej warunki
 • do czasu wygaśnięcia gwarancji, nieruchomości sfinansowanej rodzinnym kredytem mieszkaniowym nie można wykorzystywać w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 512565088

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście