Kredyt na zakup ziemi

Kredyt na zakup ziemi

W dzisiejszych czasach prowadzenie działalności rolniczej nie jest możliwe bez modernizacji gospodarstwa oraz inwestycji w maszyny, ziemię lub hodowlę zwierząt. Dobrym źródłem dodatkowych środków mogą być kredyty komercyjne, preferencyjne, dostosowane do potrzeb rolników lub kredyty z dopłatą z budżetu państwa.

W Polsce w ciągu dekady do 1,3 mln zmalała liczba gospodarstw rolnych, w 2010 roku było ich 1,5 mln. Wartość dodana przypadająca na jedną osobę pracującą w rolnictwie w 2018 roku wyniosła 20,5 tys. zł. Kwota inwestycji w obszary rolne w 2018 roku  wyniosła 350 zł/ha. W latach 2005-2016 wzrosła o 22% produktywność w rolnictwie. To przekłada się na wzrost dochodu rozporządzalnego, ten wzrósł trzykrotnie. Jednocześnie zmalała o 34% luka płacowa pomiędzy pracownikami a rolnikami.

W latach 2000-2019 liczba mieszkańców obszarów wiejskich zwiększyła się o 766 tys. W 2018 roku wartość polskiej produkcji rolnej wyniosła ponad 23 mld USD. Wynik ten był niższy niż w rozwiniętych krajach Zachodu jak Francja (67,4 mld USD), Hiszpania (51,1 mld USD) oraz Włochy (46,1 mld USD) ). Jednak  porównując Polskę z krajami naszego regionu, okazuje się, że jest ona dominującym krajem rolniczym. W Czechach wartość produkcji rolnej wyniosła tylko 4,7 mld USD, na Węgrzech – 7,4 mld USD, a w Belgii – 8,1 mld USD (źródło: https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2021/09/PIE-Raport_Dwie-dekady-rozwoju-polskiego-rolnictwa.pdf). Rolnictwo rozwija się wtedy, gdy może liczyć na dobre finansowanie. Często ważną inwestycją jest powiększenie areału. Czy można na to dostać kredyt?

Kredyt na zakup ziemi – zdolność kredytowa

Rolnicy korzystają z kredytów mniej chętnie niż inne grupy zawodowe. Wynika to z faktu, że mają oni możliwości uzyskania finansowania w formie dotacji, dopłat i gwarantowanych funduszy Unii Europejskiej. Tylko jedna czwarta gospodarstw rolnych posiłkuje się kredytem, aby nabyć grunty rolne lub innowacyjne technologie.

Osoby prowadzące działalność rolniczą należą do dobrze zarabiającej części społeczeństwa. Duża grupa z nich posiada na własność gospodarstwa rolne o znacznej wartości, które mogą stanowić zabezpieczenie kredytu hipotecznego. W związku z tym dla banków rolnicy są wiarygodnymi klientami, którym mogą bezpiecznie pożyczyć gotówkę. Pomimo to rolnicy, podobnie jak inni kredytobiorcy, są weryfikowani pod względem dochodu, historii kredytowej oraz sytuacji prawnej samego gospodarstwa. Trudności z uzyskaniem kredytu mogą mieć rolnicy, którzy nie rozliczyli się z dotacji europejskiej lub są dzierżawcami gruntów. Na zdolność kredytową rolnika wpływa negatywnie sytuacja, gdy jest kilku właścicieli gospodarstwa rolnego oraz nieuregulowana sytuacja spadkowa.

Kredyt na zakup ziemi na preferencyjnych warunkach

Banki mają w swojej ofercie produkty skierowane wyłącznie do rolników i właścicieli nieruchomości rolnych. Klienci ci mogą skorzystać ze zobowiązań z niższym kosztem całkowitym. Dodatkowo instytucje finansowe oferują uproszczone procedury i dostosowanie terminów spłat do branży rolniczej. Korzystne warunki kredytów dla rolników wynikają przede wszystkim z tego, że klienci ci mogą zaproponować solidne zabezpieczenie zobowiązania.

Kredyt dla rolnika na zakup ziemi rolnej to produkt opracowany z myślą o osobach prowadzących działalność rolniczą, wyróżniający się długim okresem kredytowania (od 10 do 30 lat). Spłata rat może być rozłożona w czasie według potrzeb rolnika, z uwzględnieniem terminów uzyskiwania przez niego przychodów. Wkład własny przy kredycie hipotecznym jest ustanowiony na poziomie 10-30% wartości nieruchomości. Dodatkowo banki oferują rolnikowi wakacje kredytowe oraz prolongatę (przesunięcie terminu spłaty raty kredytu) w trakcie trwania umowy kredytu, związanej z niekorzystnymi warunkami pogodowymi lub niskimi cenami płodów rolnych.

Kredyt na zakup ziemi rolnej – kto go dostanie?

Kredyt na zakup ziemi rolnej to produkt skierowany do osób fizycznych i podmiotów prowadzących działalność rolniczą. Przeznaczony jest zarówno dla wieloletnich rolników, jak i dla tych, którzy dopiero zamierzają prowadzić gospodarstwo rolne. Kredyt na zakup ziemi rolnej dla rolników dotyczy wyłącznie osób, które są uznawane za rolników zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego znowelizowaną w 2016 roku. Zgodnie z prawem grunt rolny mogą nabyć również osoby, które nie są rolnikami w rozumieniu definicji ustawy. Jednak wielkość tego gruntu nie może przekraczać 0,3 ha lub 0,5 ha, o ile na gruncie tym jest wybudowany dom. To nieduże użytki, których kredytowaniem nie zajmują się banki. Tacy klienci mogą co najwyżej liczyć na zobowiązanie gotówkowe, rzadko na kredyt hipoteczny.

W przepisach dotyczących udzielania kredytów na zakup ziemi rolnej pojawia się także kategoria młodego rolnika. Chodzi tu o kredytobiorców, którzy w dniu złożenia wniosku mają mniej niż czterdzieści lat, odpowiednie umiejętności i kwalifikacje zawodowe oraz po raz pierwszy rozpoczynają działalność w gospodarstwie rolnym. Młody rolnik może ubiegać się o kredyt komercyjny, jednak ma mniejsze szanse na preferencyjne warunki. Dla takiego kredytobiorcy lepszą opcją jest skorzystanie z kredytu z dofinansowaniem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Agencja spłaca część kapitału pozyskanego na zakup użytków rolnych. Warunki takich kredytów z dofinansowaniem określane są z góry, nie można negocjować terminów spłaty ani wysokości oprocentowania. Dodatkowo są one udzielane tylko ze stałym oprocentowaniem.

Rolnik, który chce kupić grunty rolne, może skorzystać z kredytu hipotecznego, który zabezpieczony będzie nieruchomością lub z kredytu z dofinansowaniem z agencji. Osoby, które chcą kupić ziemię w celu utworzenia gospodarstwa rolnego lub powiększenia istniejących gospodarstw, mogą skorzystać z kredytu inwestycyjnego. Z kredytu dla rolnika mogą skorzystać osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze prowadzące działalność rolniczą. Natomiast na kredyt preferencyjny ze szczególnymi warunkami kredytowania mogą liczyć wyłącznie rolnicy.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 697051183

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście